شماره ۱۰۰۴

بیماری قلب و روغن گیاهی

پزشکی امروز

بعضی روغن‌های گیاهی که تصور می‌روند سالم هستند، در واقع سبب افزایش احتمال بیماری قلب می‌شوند ونتیجه‌ی انجام آنالیز یک بررسی که درنشریه‌ی جامعه‌ی پزشکان کانادا (CMAJ) انتشار یافته گفته شده است که باید ادعاهای مربوط به کاهش کلسترل روی برچسب فرآورده‌های غذایی دوباره بازبینی شود.
نشاندن روغن‌های گیاهی چنـد غیر‌اشباع به جای چربی‌های حیوانی اشباع شده به‌طور معمول دیده می‌شود زیرا این روغن‌ها ازتراز کلسترل سرم می‌کاهند و به پیشگیری از بیماری قلب کمک می‌کنند.
به‌سال‌2009، مدیریت غذای سازمان بهداشت کانادا پس‌از بازبینی مدارک انتشار یافته، درخواست صنایع‌غذایی را مبنی بر استفاده از ادعای کاهش خطر بیماری قلب با مصرف روغن‌های گیاهی وغذاهای حاوی این روغن‌ها تأیید کرد. دراین برچسب آمده است«کاهش احتمال بروز بیماری قلب ازطریق کـــاهش میــزان کلسترل خون».
اما پژوهشگران بخش علوم ‌تغذیه‌ی‌ دانشگاه تورونتو و همکاران‌شان در دانشگاه وسترن‌انتاریو اعلام کرده‌اند که این ادعا درمورد روغن‌های گیاهی سرشار از اسیدلینولئیک امگا6 و مقدار نسبتاً اندک اسید آلفالینولنیک امگا3 جایز نیست.
طبق مدارکی که اخیراً به‌دست آمده‌است روغن ذرت و روغن‌گل‌رنگ که سرشار از اسیدلینولئیک امگا‌6 می‌باشند و تقریباً فاقد اسیدلینولئیک امگا‌3 یا مقدار کمی از‌آن هستند دارای آثـــار نـــافع بر سلامت قلب نمی‌باشند.
مصنفان دراین مورد یک بررسی انجام داده‌اند که گروه مداخله به‌جای چربی اشباع شده ازمنابع روغن گلرنگ یا مارگارین روغن گلرنگ استفاده کرده‌اند (که سرشار از اسیدلینولئیک امگا 6 ولی دارای مقدار اندکی اسید آلفالینولنیک امگا3 بوده است). ایشان دریافتند که میزان کلسترل سرم که به‌نسبت با ابتدا  به‌طور قابل‌توجه ‌(حدود 8تا13٪) کاهش یافته بود وگروه شاهد موافق با ادعای سلامت بود اما نرخ مرگ ناشی‌از تمامی علل بیماری قلب‌و‌عروق و بیماری سرخ‌رگ کرونر درگروه درمان افزایش یافته بود.
 درکانـادا، از روغن‌ذرت و گلرنگ دراغذیه‌یی مانند مایونز، پوشش‌های خامه‌یی سالاد، مارگارین، چیپس و آجیل استفاده می‌شود. روغن کانولا ودانه‌ی سویا که حاوی اسید لینولئیک واسید آلفالینولنیک می‌باشند شایع‌ترین روغن‌ها در جیره‌ی‌غذایی کانادایی به‌شمار می‌روند.

 

تعداد بازدید : 804

ثبت نظر

ارسال