شماره ۹۸۴

پیشگیری از فلو با افزودنی غذایی

پزشکی امروز

طبق‌گزارش پژوهشگران کالج پزشکی شیکاگو وابسته به دانشگاه ایلینویز که درنشریه‌ی آنلاین PLOS ONE انتشار یافته، می‌توان با استفاده از یک افزودنی رایج غذایی، آلوده شدن یاخته‌های سالم توسط سویه‌ی مرگبار وجدید ویروس آنفلوانزای پرندگان را بلوک کرد.
این افزودنی که به‌عنوان نگهدارنده Preser vative، به‌طور گسترده مورد‌استفاده است، به‌بخشی‌از ویروس فلو می‌چسبد که توسط هیچ‌یک از داروهای موجود آنتی‌ویرال، هدف قرار‌نگرفته و این امید را زنده‌کرده که شاید علیه ویروس‌های فلوی مقاوم به‌چند دارو موثر باشد.
شیوعH7N9 درچین و در مارس‌گذشته دارای نرخ مرگ ومیر بیش از 20٪ بود. این سویه که تازه است، قبلاً نسبت به اکثریت داروهای موجود مورد استفاده در درمان مقاوم بوده است. درنتیجه بازرادخانه‌ی موجود امکان جلوگیری از مرگ ومیر انبوه مردم امکان‌پذیر نیست. به این جهت، ایجاد روش‌های جدید درمان آنتی ویرال اهمیت حیاتی دارد.
ویروس‌های فلو با استفاده‌از یک پروتئین اختصاصی موسوم به هماگلوتینین وارد یاخته‌های میزبان می‌شوند. این پروتئین به‌عنوان کلید عمل می‌کند وگیرنده‌های روی سطح یاخته را باز‌می‌نماید. درصورتی‌که هماگلوتینین ناتوان شود، ویروس در برابر در قفل شده قرار می‌گیرد وقادر به آلوده ساختن یاخته نخواهد بود.
پژوهشگران دریافته‌اند که یک افزودنی مورد تأییـد FDA به‌نام tert-butyl hydroquinone به‌منطقه‌ی خاصی روی ملکول هماگلوتینین می‌چسبد. این افزودنی به پاشنه‌ی آشیل ویروس می‌چسبد که درواقع بخش حلقه‌یی شکل هماگلوتینین است که برای پیوند به یاخته‌ها ضرورت دارد و درنتیجه‌ آلودگی یاخته ناممکن می‌شود. درواقع، حلقه‌ی روی ملکول هماگلوتینین، یک هدف درمانی جدید است زیرا داروهای موجود هیچکدام بااین هدف ساخته نشده‌اند وهر دارویی که به‌طور کامل روی حلقه‌ی هماگلوتینین متمرکز شود برای ویروس فلو جدید است و به این جهت مدتها طول خواهد کشید تا ویروس فلو نسبت به آن مقاوم شود.
وقتی نخستین‌بار شیوع ویروس H7N9 در بهار گذشته از چین گزارش‌شد، این پژوهشگران درحال بررسی دسته‌های متفاوتی از ویروس‌ها بودند. برای ویروس‌هایH3 مشخص شده بــود که ترت‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌بوتیل‌هیدروکینون دارای آثار بلوک‌کننده‌ی ویروس است. درنتیجه‌ وقتی H7N9 شایع‌شد، پژوهشگران فکر کردند تأثیر این ماده را بر‌H7 بررسی کنند.
با استفاده از یک تکنیک جدید، پژوهشگران هماگلوتینین ویروسH7N9 را به ویروسی کم خطرتر چسباندند تا بتوانند با اطمینان آن را بررسی کنند. ایشان دریافتند که ترت ـ بوتیل هیدروکینون توانسته است ازآلوده شدن یاخته‌های ریه‌ی انسان درآزمایشگاه توسط ویروس جلوگیری کند.
درحال‌حاضر پژوهشگران درجستـجوی راه‌هایی برای افزایش قدرت پیشگیری از عفونت ‌ترت‌ـ‌‌‌‌‌‌بوتیل‌هیدروکینون هستند. ممکن‌است یکی‌از این راه‌ها افزودن این ماده به‌غذای ماکیان باشد. جلوگیری‌از انتشار ویروس درمرغ‌ها سبب کاهش احتمال بروز آن درانسان می‌شود و درعین‌حال که این ترکیب به‌عنوان نگهدارنده‌ و تثبیت‌کننده‌ دربسیاری از غذاها مورد استفاده است، تنها مسأله‌یی که باقی می‌ماند درمورد اطمینان از مصرف آن با مقدار خوراک بسیار بالا است.

 

 

تعداد بازدید : 984

ثبت نظر

ارسال