شماره ۹۷۴

پنیر ولبنیات و پیشگیری از حفره

پزشکی امروز

پنیر ولبنیات و پیشگیری از حفره

مصرف فرآورده‌های لبنی درحفظ خوب کل سلامت نقش حیاتی دارد و به ویژه درسلامت استخوان با اهمیت است. اما درمورد نحوه‌ی تأثیر لبنیات به ویژه بر سلامت دهان پژوهش اندکی انجام شده است.

اما طبق نتایج یک بررسی جدید که در شماره مه /ژوئن 2013 نشریه‌ی General Dentistry، نشریه‌ی بالینی آکادمی دندانپزشکی عمومی (AGD) به چاپ رسیده است،مصرف پنیر و سایر فرآورده‌های لبنی به حفظ دندان‌ها در برابر ایجاد حفره کمک می‌کند.
 دراین بررسی، 68 نفر 12 تا15 ساله شرکت داده شدند ومصنفان  پیش و پس از توصیه‌ به مصرف پنیر، شیر یا ماست بدون شکر،pH پلاک دندان را در دهان این افراد اندازه‌گیری کردند. pH کمتر از 5/5 شخص را درمعرض خطرسایش دندان قرار می‌داد و سبب ازبین رفتن مینای دندان می‌شد. هرچه میزان pH بالاتر از 5/5 بود، احتمال ایجاد حفره کمتر می‌شد.
 افراد تجربی را به صورت غیر انتخابی گروه‌بندی کردند. پژوهشگران به گروه اول آموختند ازپنیر چدار استفاده کنند. گروه دوم از شیر و گروه سوم از ماست بدون شکر استفاده می‌نمودند. هرگروه به مدت 3 دقیقه محصول خود را مصرف می‌کرد و سپس دهان خود را آب می‌گرفت. پس از مصرف، پژوهشگران میزان pH دهان هریک را در دقیقه‌های ۲۰،۱۰ و30 پس ازمصرف اندازه‌گیری کردند.
 درگروه‌هایی که از شیر و ماست بدون قند استفاده کرده بودند تغییری درمیزان pH دهان دیده نشد. اما درافرادی که ازپنیر استفاده کرده بودند در هر فاصله‌ی زمانی میزان pH افزایش داشت که نشان می‌داد پنیر خواص ضد حفره دارد.
 نتیجه‌ی این بررسی حاکی از آن است که افزایش میزان pH به علت خوردن پنیر ممکن است به علت  افزایش تولید بزاق (راه طبیعی میزان اسیدیته‌ی پایه در دهان) باشد که درنتیجه‌ی عمل جویدن حاصل می‌شود. افزون براین ،ترکیبات متفاوتی که در پنیر وجود دارد ممکن است به مینای دندان چسبیده و خود سبب حفظ بیشتر دندان در برابر اسید شوند.
 نتایج به دست آمده ازاین بررسی نشان می‌دهد لبنیات برای دهان مفید است زیرا نه تنها جانشین سالمی برای میان وعده‌های مملو از کربوهیدرات‌یا قند به شمار می‌روند بلکه می‌توان از این فرآورده‌ها به عنوان اقدام پیشگیری از بروز حفره استفاده کرد.

 

تعداد بازدید : 818

ثبت نظر

ارسال