شماره ۹۷۳

ماهی‌های روغنی وسرطان پستان

دکترهوشنگ سلطان‌زاده - داروساز

طبق نتایج یک بررسی جدید که درشماره‌ی 346 مورخ 28 ژوئن 2013‌نشریه‌ی BMJ انتشار یافته است، مصرف ماهی روغنی به طور قابل توجه احتمال ایجاد سرطان پستان را درافراد کاهش می‌دهد.

پژوهشگران طی این بررسی تعداد 21 بررسی همنوای آینده‌نگر متفاوت و مستقل را بازبینی کرده‌اند و دریافته‌اند که مصرف بالای ماهی و اسیدهای چرب چند غیر‌اشباعn-3 دریایی با 14٪ کاهش احتمال سرطان پستان همراه بوده‌است.
سرطان‌پستان، شکلی ازسرطان است که ازیاخته‌های پستان به وجود می‌آید. این سرطان، یکی‌از شایع‌ترین سرطان‌ها بوده و قریب یک چهارم تمامی موارد سرطان و درسال2008 قریب 14٪ مرگ‌های ناشی‌از سرطان را تشکیل داده‌است. هرسال در بیش‌از ۲۰۰/۰۰۰ خانم، این بیماری تشخیص داده می‌شود.
در‌پیشگیری از ایجاد این سرطان، شیوه‌ی‌زندگی و جیره‌ی‌غذایی نقش اساسی  دارد.
برای آنکه در افراد واقعاً این احتمال کاهش یابد، باید هرهفته1تا2 تکه ماهی روغنی ازجمله ساردین، سالمون وتون مصرف شود.
n-3 PUFA، همه ازاسیدهای چرب امگا 3 ضروری هستند که باید ازطریق جیره‌ی غذایی وارد بدن شوند زیرا دربدن ساخته نمی‌شـوند. n-3 PUFA‌ها شامل آلفا لینولنیک‌اسید(ALA)، ایکوزاپنتا انوئیک‌اسید(EPA)، دوکوزاپنتاانوئیک‌اسید (DPA) و دوکوزا‌هگزا‌انوئیک‌اسید(DHA) می‌باشند.
این اسید‌ها در پیام‌رسانی شیمیایی مغز وتنظیم خون، نقش حیانی دارند.
ماهـــی‌های روغنی دارای DPA‌,‌EPA وDHA است و مغز‌آجیل و سبزی‌های دارای برگ‌سبز ALA دارند.
 اگرچه در بررسی‌های پیشین، آثار مثبت n-3 PUFA براحتمال سرطان مشخص شده بود ولی نتایج بررسی‌ها درانسان به طور قابل توجه متفاوت بود.
به‌منظور مشخص کردن خواص ضد‌سرطانی n-3 PUFA، یک گروه از پژوهشگران چینی ارتباط میان مصرف ماهی و n-3 PUFA و احتمال سرطان پستان را با مرور و آنالیز نتایج 26 بررسی بین‌المللی ارزیابی کردند.
این گروه داده‌های قریب ۸۰۰/۰۰۰ شرکت‌کننده و بیش‌از ۲۰/۰۰۰ مورد سرطان پستان را آنالیز کرد.
درمقایسه‌ی پایین‌ترین و بالاترین دسته‌ی مصرف n-3 PUFA دریایی، محققان متوجه شدند مصرف بالایn-3 PUFA دریایی با 14٪ کاهش احتمال سرطان پستان همراه است.
افزون بر‌این، برای هر 1/0گرم در روز افزایش مصرف اسید‌چرب n-3 چند غیر‌اشباع (n-3 PUFA) ازطریق ماهی، از احتمال بروز سرطان پستـان به میــزان 5٪ کاسته می‌شـود.
اما به نظر می‌رسد، این برنامه که براساس «n-3 PUFA  «ALA انجام گرفته ادارای خواص ضدسرطان نیست.
مصنفان مقاله گفته‌اند که یافته‌ی به‌دست‌آمده «ازنقش حفاظتی n-3 PUFA دریایی برمیزان سرطان پستان حمایت می‌کند و درنتیجه‌گیری اظهار داشته‌اند که:
«نتایج بررسی‌فعلی مدارک محکم و قوی مبنی بر رابطه‌ی  معکـوس n-3 PUFA با خطر بروز  سرطان دارد. تأثیر حفاظتی ماهی یا هر‌یک از n-3 PUFA‌‌ ها طی بررسی‌های آینده‌نگر بیشتر روشن می‌شود».
درگــــــزارش نشـــریــه Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ارگان جامعه‌ی پژوهش سرطان آمریکا آمده‌است که مکمل‌های روغن ماهی درپیشگیری از سرطان پستان تأثیر دارند.
طبق نتایج یک پژوهش که به اجلاس سالانه‌ی2013 جامعه سرطان آمریکا گزارش شد ثابت شده‌است اسیدهای چرب امگا3 و نیز فرآورده‌های متابولیتی آنها سبب آهسته ‌شدن بهتر رشد یاخته‌های سرطان پستان سه منفی نسبت به یاخته‌های حاصل ازانواع لومینال سرطان می‌گردند.
همچنین پژوهشگران مرکز سرطان FOX Chase دریافته‌اند که اسیدهای چرب امگا3 تقویت‌کننده‌یی مطمئن و سودمند در درمان با تاموکسیفن هستند.

 

تعداد بازدید : 1395

ثبت نظر

ارسال