شماره ۱۱۱۶

ارتباط میکروبیوم با شیزوفرنی

پزشکی امروز

چهارشنبه 28 مهر 1395

 بررسی میکروبیوم‌ها در حلق ممکن‌است برای تشخیص علل و درمان‌های اختلال‌مغزی‌(Brain Disorder) کمک‌کند.

در جامعترین پژوهشی که تابه‌حال انجام‌‌یافته، محققان در دانشگاه جرج واشینگتن ارتباط بالقوه‌ای بین میکروبیوم‌های موجود در حلق (ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها) و شیزوفرنی یافته‌اند.

این ارتباط ممکن‌است روشی را برای تشخیص و درمان زودهنگام بیماری ایجاد‌کند و منجر به تست‌های تشخیصی جدیدی گردد.

«به‌نظر‌می‌رسد بیماران شیزوفرنی در محوطه‌ی دهانی ـ حلقی (Oropharynx) خود، فلورمیکروبی متفاوتی را نسبت به افراد سالم دارا می‌باشند» این تحلیل، به‌ویژه ارتباط بین باکتری‌های مولّد اسیدلاکتیک و شیزوفرنی را آشکار نمود.

نتایج بررسی‌های اخیر نشان‌داده است که میکروبیوم‌ها (اجتماعاتی از میکروب‌ها که در داخل بدن ما زندگی می‌کنند) می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تحت‌تأثیر قرار‌دهند و ممکن‌است ارتباطی با سلامت روانی ما نیز داشته باشند. اخیراً تحقیقی منتشر‌شده که ارتباط بین اختلال سیستم ایمنی و شیزوفرنی را مشخص‌می‌کند و در‌این ‌بررسی محققان تفاوت قابل‌توجهی را  (Signifcant Difference) مابین میکروبیوم افراد عادی و بیماران شیزوفرنی یافته‌اند.

نتایج این بررسی پیشنهاد‌می‌کند که برای اثبات بهتر ارتباط بین تنوع میکروبیوم و شیزوفرنی، نیازبه گسترش آزمون‌ها روی تعداد بیشتری از افراد سالم و بیماران شیزوفرنی می‌باشد.

«نتایج فعلی کاملاً گیج‌کننده است و کاربردهای بالقوه‌ی نشانگرهای زیستی (Biomarkers) را برای تشخیص شیزوفرنی و مسیرهای متابولیک مهم همراه با بیماری پیشنهاد‌می‌کند».

این بررسی کمک‌می‌کند تا عوامل مؤثر ممکن در شیزوفرنی مشخص شده و با ارزیابی‌های بیشتر، محققان ممکن‌است قادر شوند تا تعیین‌کنند که تغییرات میکروبیوم‌ها عامل مؤثر در ایجاد شیزوفرنی می‌باشند و یا اینکه در‌نتیجه‌ی شیزوفرنی ایجاد‌می‌گردند و یا اینکه هیچگونه ارتباطی با این اختلال ندارند.

Ref: GW,s University, CBI Research Unit, June 2015این ارتباط ممکن‌است روشی را برای تشخیص و درمان زودهنگام بیماری ایجاد‌کند و منجر به تست‌های تشخیصی جدیدی گردد.

«به‌نظر‌می‌رسد بیماران شیزوفرنی در محوطه‌ی دهانی ـ حلقی (Oropharynx) خود، فلورمیکروبی متفاوتی را نسبت به افراد سالم دارا می‌باشند» این تحلیل، به‌ویژه ارتباط بین باکتری‌های مولّد اسیدلاکتیک و شیزوفرنی را آشکار نمود.

نتایج بررسی‌های اخیر نشان‌داده است که میکروبیوم‌ها (اجتماعاتی از میکروب‌ها که در داخل بدن ما زندگی می‌کنند) می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تحت‌تأثیر قرار‌دهند و ممکن‌است ارتباطی با سلامت روانی ما نیز داشته باشند. اخیراً تحقیقی منتشر‌شده که ارتباط بین اختلال سیستم ایمنی و شیزوفرنی را مشخص‌می‌کند و در‌این ‌بررسی محققان تفاوت قابل‌توجهی را  (Signifcant Difference) مابین میکروبیوم افراد عادی و بیماران شیزوفرنی یافته‌اند.

نتایج این بررسی پیشنهاد‌می‌کند که برای اثبات بهتر ارتباط بین تنوع میکروبیوم و شیزوفرنی، نیازبه گسترش آزمون‌ها روی تعداد بیشتری از افراد سالم و بیماران شیزوفرنی می‌باشد.

«نتایج فعلی کاملاً گیج‌کننده است و کاربردهای بالقوه‌ی نشانگرهای زیستی (Biomarkers) را برای تشخیص شیزوفرنی و مسیرهای متابولیک مهم همراه با بیماری پیشنهاد‌می‌کند».

این بررسی کمک‌می‌کند تا عوامل مؤثر ممکن در شیزوفرنی مشخص شده و با ارزیابی‌های بیشتر، محققان ممکن‌است قادر شوند تا تعیین‌کنند که تغییرات میکروبیوم‌ها عامل مؤثر در ایجاد شیزوفرنی می‌باشند و یا اینکه در‌نتیجه‌ی شیزوفرنی ایجاد‌می‌گردند و یا اینکه هیچگونه ارتباطی با این اختلال ندارند.

Ref: GW,s University, CBI Research Unit, June 2015

 

تعداد بازدید : 697

ثبت نظر

ارسال