شماره ۱۱۰۷

خواب به سادگی به چشمان کسانی که جراحات مغزی دیده‌اند نمی‌آید

پزشکی امروز

خواب به سادگی به چشمان کسانی که جراحات مغزی دیده‌اند نمی‌آید

چهارشنبه 27 مرداد 1395

بسیاری از افرادی‌که از جراحات تروماتیک مغزی رنج‌می‌برند‌، بدون این‌که آگاه باشند ممکن‌است با مشکلات بی‌خوابی دست‌و‌پنجه نرم‌کنند. این گروه از بیماران حتی تا 18‌ماه پس‌از جراحت نیز ممکن‌است در‌طول روز با مشکل خواب‌آلودگی مواجه باشند. این مشکلات خواب می‌توانند عملکرد روزانه را در محل‌کار و تحصیل به‌شدت تحت‌تأثیر قرار‌دهند. اختلالات خواب و بیداری پس‌از جراحات تروماتیک مغزی با هر‌شدتی که باشد، بسیار شایع اما تشخیص‌دادن آن بسیار دشوار است زیرا بسیاری از بیمارانی که تحت‌تأثیر آن قرار‌گرفته‌اند از اختلالات خود آگاهی ندارند.

این بررسی شواهدی را فراهم‌می‌آورد که بنابر‌آن، اختلالات‌خواب و بیداری پس‌از جراحت تروماتیک مغزی تا مدت‌های طولانی پابرجا باقی‌می‌مانند، اما بسیاری‌از بیمارانی‌که تحت‌تأثیر قرار‌گرفته‌اند آنها را نادیده می‌گیرند. مشاهدات برای هر پزشک و متخصص مغز و اعصابی که در بخش مدیریت بیماران تروما (مغزی) مشغول است، اهمیت خواهد داشت.

2016 April 27 Ref: Journal of Neurology

تعداد بازدید : 421

ثبت نظر

ارسال