150

ارتباط رژیم غذایی در بزرگسالان با آکنه

شماره دوم الکترونیک نشریه پزشکی امروز

 ارتباط رژیم غذایی در بزرگسالان با آکنه

یافته‌ها نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی غربی (به‌عنوان مثال، سرشار از محصولات حیوانی و غذاهای چرب و شیرین) با وجود آکنه در بزرگسالان در ارتباط است.

دوشنبه 8 شهریور 1400 ساعت 16:2
گروه علمی نشریه پزشکی امروز

در این پژوهش مقطعی از 24.452 شرکت‌کننده در پژوهش فرانسوی NutriNet-Santé، مصرف فرآورده‌های پرچرب و قنددار، نوشیدنی‌های شیرین و شیر با آکنه‌های موجود در بزرگسالان در ارتباط بود. این ارتباط پس از تعدیل متغیرهای جامعه‌شناختی و عوامل مخدوش‌کننده، از جمله انرژی دریافتی روزانه، تعداد سوابق مربوط به رژیم غذایی و نشانه‌های افسردگی، مورد توجه قرار گرفت.این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی غربی (به‌عنوان مثال، سرشار از محصولات حیوانی و غذاهای چرب و شیرین) با وجود آکنه در بزرگسالان در ارتباط است.
اما طی پژوهشی مقطعی که به‌عنوان بخشی از پژوهش NutriNet-Santé انجام شد ، در مجموع 24452 شرکت‌کننده پرسشنامۀ آن‌لاینی را برای طبقه‌بندی وضعیت آکنه خود تکمیل کردند: هرگز آکنه نداشته‌ام، در گذشته به آکنه مبتلا بودم یا در حال حاضر از آکنه رنج می‌برم.

ارتباط میان رفتار رژیم غذایی (جذب مواد غذایی، جذب مواد مغذی و الگوی رژیم غذایی حاصل از تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی) و ابتلا به آکنه در گذشته و حال در مدل‌های رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای بررسی شد که برای متغیرهای احتمالی مخدوش‌کننده (سن، جنس، فعالیت بدنی، وضعیت مصرف‌دخانیات، سطح تحصیلات، میزان انرژی دریافتی روزانه، تعداد سوابق رژیم غذایی تکمیل شده و نشانه‌های افسردگی) تعدیل یافته بودند.


نتایج 24452 شرکت‌کننده (میانگین سنی (SD)، 57 [14] سال؛ 18327 زن ([75]) حداقل سه پرونده رژیم غذایی را تکمیل کردند. از این تعداد، 11324 نفر (46٪) گفتند که در گذشته مبتلا به آکنه بودند و یا در حال حاضر آکنه دارند. پس از تنظیم، بین آکنه‌های فعلی و مصرف محصولات پرچرب و قندی (نسبت شانس تنظیم شده [aOR]، 1.54؛ %95 CI ، 1.09-2.16)، نوشیدنی‌های قندی (aOR ، 1.18؛ 95% CI، 1.01-1.38) و شیر (aOR ، 1.12؛ 95% CI، 1.00-1.25) ارتباط معناداری وجود داشت. الگوی دانسیته انرژی رژیم غذایی (مصرف زیاد محصولات پرچرب و قندی) با آکنه‌های فعلی در ارتباط بود (aOR ، 1.13؛ 95% CI، 1.05-1.18).در این پژوهش به نظر می‌رسد که مصرف شیر، نوشیدنی‌های قندی و محصولات پرچرب و قندی با آکنه‌های فعلی در بزرگسالان در ارتباط هستند. پژوهش‌های بیشتر در مقیاس بزرگ لازم است تا ارتباط تنگاتنگ بین رژیم غذایی و آکنه بزرگسالان را از نزدیک‌تر بررسی کنند.

 

تعداد بازدید : 258

ثبت نظر

ارسال