99-146

تلفیق دارویی هدفمند ، موثر در درمان سرطان

منبع :‌شمارۀ 1235 نشریه پزشکی امروز

تلفیق دارویی هدفمند ، موثر در درمان سرطان

طالعات صورت پذیرفته توسط محققان انگلیسی حاکی از آن بود که داروهای هدفمند مورد استفاده در روند درمانی سرطان‌های پستان و سرطان ریه، درصورت تلفیق با یکدیگر بر مقاومت در برابر گونه‌های مختلف تومور فائق آمده و موجب نابودی بیشتر سلول های سرطانی می‌شوند.

شنبه 9 مرداد 1400 ساعت 15:28
گروه علمی نشریه پزشکی امروز

Ref:Institute of Cancer Research

مطالعات صورت پذیرفته توسط محققان انگلیسی حاکی از آن بود که داروهای هدفمند مورد استفاده در روند درمانی سرطان‌های پستان و سرطان ریه، درصورت تلفیق با یکدیگر بر مقاومت در برابر گونه‌های مختلف تومور فائق آمده و موجب نابودی بیشتر سلول های سرطانی می‌شوند.

یافته‌های محققان موسسه تحقیقات سرطان پستان در لندن نشان می‌دهد که اگر داروی مورد استفاده در سرطان پستان Palboiclib، با داروی مورد استفاده در روند درمانی سرطان ریه Crizotinib همراه شود ، ترکیب این دو دارو در مقابله با سلول های سرطانی به مراتب موثرتر از مصرف جداگانه آنهاست .

محققان دریافتند که مقاومت در برابر Palbociclib اغلب بوسیلۀ پروتئینی ایجاد می‌شود که داروی Crizotinib آن را هدف قرار می‌دهد، از این رو استفاده همزمان از این دارو منطقی است. داروی Palbociclib یکی از داروهای گروه درمانی گیرندۀ هورمون مثبت در سرطان پستان بوده که سبب مسدود نمودن و توقف عملکرد دو پروتئین CDK4 و CDK6 می‌گردد ، این دو پروتئین سبب تحریک تقسیم سلول‌های سرطانی و پیشرفت آن می‌گردد.

اگرچه در روند درمانی سرطان، مقاومت به داروی Palbociclib با فعال نمودن مولکول مرتبط با نام CDK2 نیز ممکن است رخ ‌دهد،و این مولکول در غیاب CDK4 و CDK6 سبب تحریک تقسیم سلولی می‌گردند.

از این رو محققان معتقدند که همراه ساختن دو داروی مهار کنندۀ Palbociclib و Crizotinib که سبب جفت شدن دو پروتئین CDK4 و CDK6 می‌گردد، سبب مسدود نمودن فعالیت MET گشته و این روند درمانی ترکیبی در درمان سلول‌های سرطانی رشد یافته در آزمایشگاه‌ و تومورهای رشدیافته انسانی در موش‌ها بسیار موثر است و امید است که با تعمیم این یافته‌های به روند درمانی در انسان بتوان در برابر سرطان‌ها به‌ویژه سرطان پستان از این روش بهره برد.

تعداد بازدید : 291

ثبت نظر

ارسال