به نام درمانگر

منبع :‌شمارۀ 1234 نشریه پزشکی امروز

به نام درمانگر

روز پزشک ، روز این بزرگان مقدس بر ما مبارک باد.

جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 11:37
مهندس اردوان سیف بهزاد ، سردبیر و صاحب امتیاز نشریۀ پزشکی امروز

به نام آنکه عشق را آفرید،به نام آنکه ایمان آفرید،به نام آنانکه با عشق و ایمان در این دورۀ سرشار از خشم و نفرت، در این روزهای تیره و تار،عاری از هرگونه بزرگنمایی و تبلیغات پوشالی این روزها،به دور از هرگونه چشم داشت، خالصانه و پهلوانانه ، پیشۀ خود را پیش گرفته اند.
به نام پزشک ، به نام پرستار ، به نام کادر درمان ، به نام هرآن گروهی که در جامعۀ پزشکی ، غرق در خدمت هستند.
به نام این پیشۀ مقدس که در این سالها،مغرضانه و بی رحمانه برآنها تاختند ، به نام جان باختگان کادر درمان که در راهِ سوگند پزشکی خود شهید شدند .
در جامعه ای به سر می بریم که ساختار آن را برپایۀ فراموشی بنا نهاده ایم،به سرعت از یاد می بریم،عادت می کنیم ،در این روزها که با خیره شدن به نقطه ای در گوشه ای به سرانجام خود می اندیشیم ، پزشکان و پرستاران و ... با سرانجامِ نامعلومِ خود دست به گریبانند.
برای نوشتن از این پهلوانان نه یک شماره ، نه یک کتاب ، نه یک ساعت ، بلکه باید سالها نوشت . پزشکی امروز آماده است تا به کمک خوانندگان خود و به پاس گرامیداشت این نازنینان ، در هر نسخه، فضایی را پیرامون شهدای کادر درمان اختصاص دهد .

آرزو دارم برای یکبار که شده ،  سپاسگزار بوده و آن طور که شایسته است قدردان و سپاسگزار باشیم. 

روز پزشک ، روز این بزرگمردان مقدس بر ما مبارک باد.

 

اردوان سیف بهزاد

امرداد 99

تعداد بازدید : 449

ثبت نظر

ارسال