شماره ۱۱۹۳

اصول درمان سوء مصرف داروها

معرفی کتاب

اصول درمان سوء مصرف داروها

شنبه 12 آبان 1397 ساعت 12:40
پزشکی امروز

عنوان کتاب: اصول درمان سوء‌مصرف داروها

نویسنده: دکتر نورا دی‌‌ولکو

مترجمان: دکتر مریم تقوا ـ دکتر اردوان تقوا

ناشر خارجی: مؤسسه ملی سوء مصرف

داروها در آمریکا

ناشر داخلی: نشر دیبای دانش تهران

مشخصات ظاهری: ۶۴ صفحه در ۳۰۰نسخه

ـ چاپ اول ۱۳۹۶

بهاء: ۷۰۰۰ تومان

ارتباط میان سوءمصرف موادمخدر و بزهکاری به‌طور‌کامل شناخته شده‌است.

یافته‌ها به وضوح نشان می‌دهند که در‌اینجا درمان جامع سوء‌مصرف موادمخدر در جامعه و به‌ویژه در زندانیان، هم سوء مصرف موادمخدر و هم عود مصرف را کاهش‌می‌دهد.

باتوجه به افزایش جمعیت زندانیان موادمخدر در جهان که می‌توان آن‌را به شیوع بالای جرایم مربوط به موادمخدر نسبت‌داد، ادامه درمان سوءمصرف موادمخدر به‌عنوان بخش کلیدی قضایی و حفظ‌ بهداشت و سلامت‌عمومی جامعه می‌باشد. در‌واقع پرداختن به نیازهای درمانی بیمارانی که سوء‌مصرف موادمخدردارند، برای کاهش جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی مربوط به موادمخدر مانند از‌دست‌رفتن بازدهی و کارایی شغلی ضروری است.

هدف این کتاب دستورالعمل مبتنی‌بر تحقیق، تشریح اصول درمانی و یافته‌های تحقیقی است که ارتباط خاصی با سیستم‌های قضایی و درمانگران متخصص‌دارد که با بیماران مبتلا به سوء‌مصرف موادمخدر کار‌می‌نمایند. مطالب کتاب به سه‌بخش تقسیم شده‌است:

۱ـ یافته‌های تحقیقی درمورد بیماران معتاد

۲ـ مجموعه‌ای از نمونه پرسش‌هایی که اغلب مردم درمورد درمان سوء‌مصرف مواد می‌پرسند.

۳ـ بخش منبع که وبگاه‌هایی را برای اطلاعات بیشتر ارائه‌می‌دهد.

بررسی کتاب را به‌تمامی همکاران‌گرامی که در‌این شاخه بسیار مهم پزشکی فعالیت‌می‌نمایند، پیشنهاد‌می‌نماییم.

همچنین از همین مترجمان گرامی کتاب مفید دیگری برای بررسی نشانه‌ها با‌عنوان: یکصد دلیل یک ازدواج موفق منتشر شده‌است که بررسی آن برای تمامی آحاد جامعه و به‌ویژه مشاوران خانواده، خالی‌از بهره نمی‌باشد.

 

تعداد بازدید : 3030

ثبت نظر

ارسال