شماره ۱۱۹۳

استقرار سیستم آموزش در صنعت‌داروسازی و صنایع وابسته

پزشکی امروز

استقرار سیستم آموزش در صنعت‌داروسازی و صنایع وابسته

شنبه 12 آبان 1397 ساعت 14:15
پزشکی امروز

نام‌کتاب‌: استقرار سیستم آموزش در صنعت‌داروسازی و صنایع وابسته

نویسنده: امید مجدی

ناشر: مولف

تلفن توزیع: ۰۹۳۵۶۳۲۳۳۹

ایمیل: oomidmajdi@gmail.com‌

مشخصات: ۶۵ صفحه

مقدمه: امروزه در صنایع خاص که شامل: دارو، آرایشی‌و‌بهداشتی، غذایی، شیمیایی، مواد‌اولیه، پلاسما و تجهیزات‌پزشکی می‌باشد، نیازسنجی آموزشی و اجرای صحیح آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به‌طوری‌که فرهنگ صنایع خاص در‌اثربخش‌ بودن آموزش تاثیر‌دارد.

کتاب استقرار سیستم آموزش در صنعت دارو و صنایع وابسته، آغاز راهی علمی است برای ایجاد بستر مناسب رشد با رویکرد فرهنگ. در این کتاب نحوه انتخاب افراد و چگونگی طی‌نمودن این مسیر و بازخوردها منطبق بر رویه‌های استاندارد ۱۰۰۱۵ تشریح شده و همچنین نمونه‌ای از نیازسنجی برای مخاطبان معرفی گردیده است.

 

تعداد بازدید : 2981

ثبت نظر

ارسال