شماره ۱۱۹۳

مدیریت استراتژیک سازمان‌های بهداشت و درمان

پزشکی امروز

مدیریت استراتژیک سازمان‌های بهداشت و درمان

شنبه 12 آبان 1397 ساعت 14:6
پزشکی امروز

نام‌کتاب‌: مدیریت استراتژیک سازمان‌های بهداشت و درمان

نویسندگان: پیتر ام. گینتر، دبلیو جک.‌دانکن و لیندا ای.سوین

مترجم‌: داوود ایزدی‌سرشت

چاپ اول‌: ۱۳۹۷

شمارگان‌: ۱۰۰۰‌نسخه

ناشر‌: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

تلفن ناشر: ۸۸۸۲۱۳۴۶

* امروزه سازمان‌های فعال در حوزه بهداشت و درمان درسراسر دنیا مدیریت استراتژیک را پذیرفته‌اند و فرایندهای مدیریت استراتژیک خاص خود را ابداع نموده و توسعه داده‌اند. بیان گسترده این کتاب درمورد رهبری است و به‌طور خاص به وظایف استراتژیک ضروری رهبری و مدیریت سازمان‌های بهداشت و درمان اختصاص دارد. همچنین بر تفکر استراتژیک تاکید می‌ورزد و به‌شکلی شفاف تفکر استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت تکانه استراتژیک را تعریف‌می‌نماید.

مطالعه این کتاب ارزشمند که در نوع خود اولین کتاب ترجمه‌شده در حوزه مدیریت استراتژیک سازمان‌های بهداشت و درمان در کشور می‌باشد، به‌متولیان و سیاست‌گذاران حوزه بهداشت و درمان، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان رشته‌های مدیریت و مدیریت بیمارستان، مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مدیران بیمه‌های درمانی و دست‌اندرکاران در این عرضه و دیگر فعالان و علاقه‌مندان به حوزه بهداشت و درمان توصیه‌می‌گردد.

 

تعداد بازدید : 3057

ثبت نظر

ارسال