شماره ۱۱۱۹

واکسن سیاه‌سرفه و دوران بارداری

دکتر مهری نیک‌بین - عفونی

واکسن سیاه‌سرفه و دوران بارداری

چهارشنبه 19 آبان 1395

در آمریکا واکسن کزاز، دیفتری و سیاه‌سرفه (Tdap)، به‌عنوان یک مداخله‌ی پزشکی جهت حفاظت نوزادان متولدشده از بیماری سیاه‌سرفه، به تمامی زنان باردار توصیه می‌شود. باوجود این، بی‌خطر‌بودن واکسن ۳‌گانه در دوران بارداری به‌طور‌کامل مشخص نشده‌است.

باتوجه به پژوهش منتشرشده در Human Vaccines & Immunotherapeutics، واکسن Tdap هم برای مادر و هم برای نوزاد بی‌خطر است. یک گروه از محققان دانشگاه تگزاس نتایج سلامت ۱۷۵۹تولد را ارزیابی نموده و مواردی که درآن مادر با واکسنTdap مصون شده‌بود را (n=1190) با مواردی که درآن مادر با این واکسن واکسینه نشده بود (n=650)، مقایسه‌کردند.

در‌این‌پژوهش با ارزیابی داده‌های پیشین زنان مورد بررسی، هیچ‌گونه تفاوتی در نتایج سلامت ۶ مادر و ۷ نوزاد به‌استثنای یک‌مورد وجود نداشت. مادرانی که این واکسن را دریافت می‌نمایند، کمتر احتمال دارد تا با عمل سزارین وضع‌حمل کنند و با‌این‌حال این امر بعید به‌نظر‌می‌آید که با واکسن ارتباط مستقیمی داشته باشد. بررسی فوق به حجم درحال رشد شواهدی می‌افزاید که برمبنای آن واکسن Tdap خطری برای مادران باردار و جنین‌های آنها ندارد. دریافت واکسن Tdap توسط زنان باردار در حفظ نوزادان از بیماری سیاه‌سرفه حائزاهمیت بسیار است.

این بیماری ناشی‌از باکتری گرم‌منفی بوردتلّاپرتوسیس (Bordetella Pertusis) و عامل مهم مرگ شیرخواران در سراسر جهان است. طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا (CDC)، سالانه۲۰۰۰۰۰مورد بیماری سیاه‌سرفه تنها در‌کشور آمریکا، پیش‌از آنکه واکسیناسیون دردسترس باشد، گزارش شده‌است. ایمونیزاسیون روتین منجر به کاهش۹۰درصدی در کشورهای توسعه‌یافته (صنعتی) شده، اما خطر همچنان چشمگیر است؛ به‌ویژه برای شیرخواران، به‌طوری که این بیماری زندگی تقریباً۲۰۰۰۰۰ شیرخوار را سالانه به‌خطر انداخته و جانشان را می‌گیرد.

شیرخواران کمتر‌از ۳‌ماه در‌برابر نتایج ویرانگر سیاه‌سرفه آسیب‌پذیر بوده و بیشتر در‌معرض مرگ ناشی‌از این بیماری هستند و با‌این‌حال، نوزادان تا‌زمانی‌که ۲‌ماه از عمرشان نگذرد، اولین دوز Tdap را (واکسن مربوط به کودکان برای سیاه‌سرفه و ۲‌بیماری دیگر) دریافت‌نمی‌کنند و تا‌زمانی‌که ۶‌ماهه نشوند، به‌طورکامل از‌این بیماری محافظت نمی‌گردند. بنابراین، محافطت از نوزادان دربرابر بیماری سیاه‌سرفه به روش‌های دیگر بسیار مهم است. ایمونیزاسیون مادر یکی از راه‌هایی است که از نوزادان در مقابل ابتلا به بیماری  سیاه‌سرفه حفاظت می‌کند زیرا آنتی‌بادی‌هایی که مادر در پاسخ به واکنش تولید می‌کند، قابل انتقال به جنین است. این آنتی‌بادی‌های مادری می‌توانند نوعی حفاطت کوتاه‌مدت را در نوزادان ایجاد‌‌نمایند.

تعداد بازدید : 1519

ثبت نظر

ارسال