شماره ۹۹۷

استرس درخانواده و کودک

دکترفرهاد فیلی - کودکان

بالابودن استرس درخانواده، به گرفتاری دستگاه ایمنی درکودک می‌انجامد.

یک گروه پژوهشی از دانشکده‌ی علوم بهداشتی دانشگاه Jön Köping و دانشکده‌ی علوم بهداشتی Linköping در سوئد طی یک بررسی که در Journal of Immunology آمریکا به‌چاپ رسیده است، نتایج این بررسی را منتشر ساخته‌اند.
دستگاه ایمنی انسان وظیفه‌ی حفاظت از انسان را در برابر باکتری‌ها و ویروس‌ها بر عهده دارد.  بدن انسان برای مقابله با استرس روزمره یعنی استرس‌هایی که بسیار کوتاه طول می‌کشد به وسایلی مجهــز است.
 ازطرف دیگر، یک موقعیت دشوار پراز استرس یا افزایش درازمدت استرس دارای تأثیر منفی بر دستگاه ایمنی است. وقتی یک عضو نزدیک خانواده می‌میرد یا وقتی بزرگسالان خانواده در موقعیت‌های سخت و غیر تدبیرپذیری گرفتار می‌آیند، این نوع استرس درازمدت ایجاد می‌شود.
نتایج این بررسی پژوهشی نشان‌می‌دهد کودکانی که در خانواده‌های پر از استرس زندگی می‌کنند دارای میزان بالای کورتیزول cortisol می‌باشند، یعنی هورمونی که مارکر زیست‌شناسیک استرس است. این موضوع ازاین تصور حمایت می‌کند که کودکان هم دراین اوضاع دچار استرس خواهند بود. همچنین نتایج این بررسی پژوهشی به‌این اصل اشاره دارد که بالا‌بودن میزان استرس بر دستگاه ایمنی تأثیر منفی دارد، یعنی وقتی بدن درمعرض مقدار زیادی استرس قرار‌می‌گیرد دیگر تاب مقاومت نمی‌آورد. به‌این‌ترتیب دستگاه ایمنی نسبت به موادی در بدن واکنش می‌کند که باید آنها را به حال خودشان بگذارد که شاید این امر با واکنش اتوایمون ارتباط دارد.
دراین بررسی خانواده‌هایی شرکت داده شدند که کودکان 5ساله داشتند. از والدین درمورد استرس و دشواری‌های پیش روی خانواده مانند طلاق یا بیکاری سوال شده بود. پاسخ‌ها سبب شد پژوهشگران یک گروه از کودکانی را شناسایی‌کنند که احتمالاً درخانواده‌ی خود دارای میزان  بالایی ازاسترس بودند و یک گروه از خانواده‌هایی را بشناسند که احتمالاً با میزان طبیعی استرس روبه رو بودند.
این گروه، پژوهشی برنامه‌ریزی کرده است تامطالب بیشتری در مورد چگونگی تأثیر استرس شدید بر بدن بیابد واین بار، کار را درافراد جوان گروه سنی 18 تا 22 انجام خواهد داد. این جوانان این بار خود می‌توانند تجارب منفی در زندگی روزمره و نیز تجارب منفی در دوره‌ی کودکی را گزارش نمایند.

 

 

تعداد بازدید : 984

ثبت نظر

ارسال