شماره ۱۱۰۴

سمعک و هوشیار نگهداشتن ذهن سالخوردگان

پزشکی امروز

سمعک و  هوشیار نگهداشتن ذهن سالخوردگان

سمعک‌ها علاوه‌بر کمک به شنوایی‌، به پیشگیری از زوال‌عقل در افراد کهنسالی که مشکل شنوایی دارند نیز کمک‌می‌کند. این بررسی به ارزیابی ۱۰۰‌تَن از افراد بین سنین ۸۰‌تا‌۹۹‌سال که مشکل شنوایی دارند می‌پردازد. ۳۴ تَن از آنان که به‌طور مداوم از سمعک استفاده‌می‌کردند، در آزمون‌های عملکرد ذهنی نمرات بهتری به نسبت آنانی که از سمعک استفاده نمی‌کردند به‌دست‌آوردند و مشخص‌شد عملکرد ذهنی افرادی‌که از سمعک استفاده نمی‌کردند به‌طور‌مستقیم با توانایی شنوایی آنان در ارتباط بود. استفاده از سمعک‌، از‌طریق مشغول‌کردن افرادی‌که مشکل شنوایی دارند به مکالمات و ارتباطات، ممکن‌است راهی ساده اما مهم برای جلوگیری یا کند‌کردن پیشرفت زوال‌عقل در‌این افراد باشد. بیش‌از نیمی‌از افراد بالای ۷۵‌سال دچار مشکل شنوایی هستند. اما کمتر‌از ۱۵‌درصد آنان از سمعک استفاده می‌نمایند.

Ref:American Journal of Geriatric Psychiatry 25 April 2016

تعداد بازدید : 1023

ثبت نظر

ارسال