شماره ۱۰۸۱

واکسن عفونت‌های گوش‌میانی

دکترسروش پیام‌یار - گوش، حلق وبینی

واکسن عفونت‌های گوش‌میانی

عفونت‌های گوش‌میـانی یا otitis media متداولترین دلیل مراجعه‌ی کودکان به پزشک یا تن‌در دادن به‌یک جراحی‌ برای کودکان می‌باشد.

درمان فعلی عفونت‌های گوش‌میانی عبارت است‌از:

آنتی‌بیوتیک‌ها و داخل‌کردن لوله‌های گوشی (Tympanostomy)، که چنانچه واکسنی برای این بیماری تولید شود، تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها را تا‌حد زیادی (Dramatically) کاهش‌می‌دهد.

عامل بیماری‌زای باکتریایی هموفیلوس آنفلانزا که بیماریهایی مانند ذات‌الریه، بیماری انسدادی مزمن ریه و عفونت‌های گوش‌میانی را موجب می‌شود، از ساختاری برخوردار است که به‌صورت تصادفی (Randomly) می‌تواند تظاهر ژنی خود را تغییر‌ ‌دهد و باعث می‌شود تا باکتری بین دو نوع سلول مختلف تغییر حالت دهد.

در‌گذشته این هدف متحرک باعث‌شده تا ساخت واکسن برای این بیماری دشوار باشد و از‌طریق بررسی‌های صورت‌گرفته و شناخت سبک زندگی این باکتری و شیوه‌ی سازش آن با بدن ما به‌عنوان یک میزبان، این امر را آسان‌تر نموده و می‌توان درک کرد که کدام یک از پروتئین‌های سطحی برای ساخت واکسن هدف خوبی هستند.

این یک گام مهم به‌جلو و سنگ‌بنای محکمی برای پی‌ریزی ساخت واکسن می‌باشد و از اتلاف وقت و پول زیادی در آینده جلوگیری می‌نماید.

 

تعداد بازدید : 1050

ثبت نظر

ارسال