112

سرچشمۀ بروز اختلال اوتیسم در چیست ؟

منبع :‌شمارۀ 1234 نشریه پزشکی امروز

سرچشمۀ بروز اختلال اوتیسم در چیست ؟

اختلال طیف اوتیسم نوعی اختلال رشد است که در آغازدوران کودکی پدیدار گشته و فرد مبتلا در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران به مشکل برمی خورد که یکی از راه های تشخیص این اختلال است.

یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 13:3
Harvard Medical School

نتایج پژوهشی که برپایۀ تصویربرداری عصبی(Neuroimaging) دردانشکده پزشکی هاروارد مستقر در بیمارستان عمومی ماساچوست انجام‌گرفت،حاکی از آن است،میزان گونه ای از پروتئین که نقش اساسی در متابولیسم و التهاب دارد در مغز مردان جوان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم(ASD)بالا نیست.اختلال طیف اوتیسم نوعی اختلال رشد است که در آغازدوران کودکی پدیدار گشته و فرد مبتلا در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران به مشکل برمی خورد که یکی از راه های تشخیص این اختلال است. با این حال عامل علمی بروز این اختلال ناشناخته است،وشواهد در حال رشد، اختلال طیف اوتیسم را به التهاب بافت مغز یا التهاب عصبی مرتبط می‌دانند.

▪ سرچشمۀ بروز اختلال اوتیسم در چیست ؟

از نشانه های التهاب‌عصبی،سطح بالای ماده ای به نام (translocator protein:TSPO) است که با استفاده از PET و MRI می‌تواند در مغز شناسایی و اندازه گیری شود.اما پژوهش حاضر ، نخستین مطالعه‌ای است که از نسل جدیدی از ردیاب‌های PET بهره‌می‌برد ،که دقیق‌تر TSPO را تشخیص می‌دهند، تا مغز افراد مبتلا به اختلال اوتیسم را بررسی نماید.محققان مغز 15 مرد بالغ جوان مبتلا به اختلال اوتیسم را اسکن نمودند. میانگین سنی این افراد حدود 24 سال بود. این گروه شامل افرادی با عملکرد بالا و پایین و با درجه های مختلف توانایی های فکری بود. برای مقایسه،درگروه کنترل نیز محققان دراین پژوهش مغز 18 فردسالم در بازۀ سنی مشابه را نیز اسکن نمودند.محققان با این فرض که میزان افزایش یا بیان TSPO را در افراد دچار اختلال اوتیسم با اسکن قادر هستند شناسایی نمایند ، مغز آنها را مورد اسکن و ارزیابی قراردادند.موضوع شگفت انگیز این بود که مغز مردان مبتلا به اوتیسم، سطح TSPO پایین‌تری نسبت به افراد سالم را نشان داد. مردان با شدیدترین نشانه‌های اختلال اوتیسم کمترین میزان بیان TSPO را نشان دادند. این آزمایش‌ها چندین ماه بعد نیز تکرار شد و این نتایج همچنان پابرجا بود. نواحی مغزی که از بیان TSPO پایین برخوردار بودند،پیش از این با اختلال اوتیسم مرتبط بوده،برظرفیت‌های اجتماعی‌ و‌شناختی مانندپردازش‌ احساسات،بروزحالات چهره،همدلی و ارتباط با دیگران حاکم است و TSPO بیش از آنکه به عنوان یک نشانگر التهاب عمل می‌نماید . این نشانگر چندین نقش پیچیده دارد و برخی مواقع نیز سبب ارتقاء سلامت مغز می گردد. در فرآیند میتوکندری،جهت انجام عملکرد طبیعی، این پروتئین همانند سوخت در سلول‌های تامین کنندۀ انرژی عمل می‌نماید.درپژوهش‌های‌ پیشین،ارتباط‌ میان عملکردناقص میتوکندری در مغز و اختلال طیف اوتیسم نیزمورد بررسی قرارگرفته است. محققان درگام بعدی قصد دارند تا مغز اهداکنندگان متوفی را باهدف تعیین اینکه سلول‌های مغزی در مبتلایان به اوتیسم اختلال عملکرد میتوکندری را تجربه می‌نمایند،مورد بررسی قراردهند که به اعتقاد آنها ممکن است با التهاب عصبی و سایر مکانیسم‌های ایجاد اختلال اوتیسم همراه باشد. به طورحتم با انتشار نتایج جدید در نشریۀ‌پزشکی‌امروز آنها را ارائه خواهیم‌نمود.

تعداد بازدید : 394

ثبت نظر

ارسال