شماره ۱۱۲۵

باکتری‌های ایجادکننده بیماری لثه، حامل رشد سرطان دهان

پزشکی امروز

باکتری‌های ایجادکننده بیماری لثه، حامل رشد سرطان دهان

چهارشنبه 1 دی 1395
پزشکی امروز

اسیدهای چرب حاصل از باکتری موجود در بیماری لثه، ممکن‌است موجب ایجاد ضایعات مرتبط با سارکوم‌کاپوزی (Kaposi’s Sarcoma:KS) و تومور در دهان شوند. این یافته‌ها می‌تواند به تست زودهنگام بزاق برای تشخیص باکتری منجر شود و احتمالاً فرد پس از آن می‌تواند پیش‌از آن‌که سرطان به‌شکل بدخیم درآید، با بروز اولین نشانه‌ها درمان شود.
این بررسی در درجه‌ی اول ۲‌باکتری پورفیروموناس ژنژیوالیس (Porphyromonas gingivalis) و فوزوباکتریوم‌نوکلئاتوم (Fusobacterium nucleatum) را مورد‌توجه قرار‌داده که به‌نظر‌می‌رسد هر‌دو با بیماری‌های لثه مرتبط باشند. افراد مبتلا به بیماری پریودنتال، سطوح بالایی از این باکتری‌ها را در بزاق خود نشان‌می‌دهند.

سارکوم‌کاپوزی بسیاری‌از افراد مبتلا به HIV را تحت‌تأثیر قرار‌می‌دهد زیرا سیستم ایمنی بدن آنان نمی‌تواند با بسیاری‌از عفونت‌ها مبارزه‌کند. سارکوم‌کاپوزی در ابتدا به‌شکل ضایعاتی در دهان پدیدار‌می‌شود که می‌تواند به تومورهای بدخیم تبدیل‌گردد. تشخیص زودهنگام، عاملی کلیدی برای زنده‌ماندن در‌این بیماری است. هدف از این بررسی این بود که با‌دقت نشان‌دهد چرا این نوع سرطان در بیشتر مردم دیده‌نمی‌شود و کدامین عامل آنها را در‌مقابل این بیماری حفاظت‌می‌کند. برای همگردانی داده‌ها (Compile The Data)، از ۲۱‌بیمار در‌این کارآزمایی استفاده شد. میانگین سنی ۱۱‌تن اول ۵۰‌سال بود و مبتلا به بیماری شدید و مزمن لثه بودند.

گروه دیگر متشکل از ۱۰‌تن با سلامت دهان و دندان مناسب و میانگین سنی ۲۶‌سال بودند. جنبه‌های متعددی از بزاق در هر‌شرکت‌کننده مورد بررسی قرار‌گرفت. تیم تحقیقاتی به‌طور‌خاص علاقه‌مند به ۲‌باکتری و نیز ۵ اسید‌چرب کوتاه زنجیر بودند. پس‌از اولین آزمایش فرآورده‌های جانبی (Byproducts)، محققان به این نتیجه رسیدند که اسیدهای‌چرب بر توسعه‌ی سارکوم‌کاپوزی تأثیر دارند. سپس آنها نسخه‌هایی تمیز از اسیدهای‌چرب را همراه با ویروس سارکوم‌کاپوزی به سلول‌ها وارد‌کردند تا چگونگی واکنش سلول را ببینند. مشاهده‌شد که به‌طور اساسی، از تلاش بدن برای جلوگیری‌از رشد سارکوم‌کاپوزی پیشگیری شد. این تحقیق، اهمیت بسیار زیاد بهداشت دهان و دندان برای افراد مبتلا به HIV را مورد تأکید قرار‌می‌دهد.

Ref: Journal of Virology, 2016

تعداد بازدید : 1243

ثبت نظر

ارسال