شماره ۹۶۰

تشخیص پوسیدگی دندان با لیزر

تشخیص پوسیدگی دندان با لیزر

دکتر ابراهیم مقدسی- دندانپزشک

یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬بیماری‌های‭ ‬دهان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬کودک،‭ ‬پیر‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬،‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬خود‭ ‬کرده‭ ‬،‭ ‬پوسیدگی‭ ‬دندان‭ ‬است‭.‬

پوسیدگی‭ ‬دندان‭ ‬چیست؟

پوسیدگی‭ ‬دندان‭ ‬بیماری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬میکروبها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬دندان‭  ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭. . ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬پوسیدگی،‭ ‬مواد‭ ‬قندی‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬میکروبها‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬عامل‭ ‬خراب‌کننده‌ی‭ ‬ساختمان‭ ‬معدنی،‭ ‬یعنی‭ ‬اسید‭ ‬تولید‭ ‬گردد‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬پوسیدگی‌دندان‭ ‬تخریب‭ ‬بافتهای‭ ‬سخت‭ ‬دندان‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬فعالیت‭ ‬میکروبهادر‭ ‬محلی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بیماری‭ ‬عفونی‭ ‬می‌نامند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بیماری‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬محلی‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬دیگر‭ ‬منتقل‭ ‬شود‭ ‬آنرا‭ ‬بیماری‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬می‌گویند‭. ‬پس‭ ‬پوسیدگی‭ ‬دندان‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬عفونی‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬است‭.‬

مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬دفاعی‭ ‬در‭ ‬دهان‭ ‬هر‭ ‬شخص‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ایجاد‭ ‬پوسیدگی‭ ‬مقاومت‭ ‬می‌کنند‭. ‬وضعیت‭ ‬بزاق‭ ‬دهان‭ ‬و‭ ‬سلولهای‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬فرم‭ ‬دندان،‭ ‬طرز‭ ‬قرارگیری‭ ‬دندانها‭ ‬و‭ ‬نظایر‭ ‬اینها‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬بروز‭ ‬پوسیدگی‭ ‬تأثیر‭ ‬دارند،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬عوامل‭ ‬مخرب‭ ‬مقاومت‭ ‬بیشـتـری‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬مقاومت‭ ‬شخص‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ارثی،‭ ‬مادرزادی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اکتسابی‭ ‬باشد‭. ‬همچنین‭ ‬مقاومت‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬همیشگی‭ ‬یا‭ ‬موقتی‭ ‬باشد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬محققان‭ ‬دو‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬یعنی‭ ‬میکروبها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬قندی،‭ ‬مهمترین‭ ‬عوامل‭ ‬ایجادکننده‌ی‭ ‬پوسیدگی‭ ‬هستند‭. ‬البته‭ ‬راههایی‭ ‬برای‭ ‬مقاوم‭ ‬کردن‭ ‬ساختمان‭ ‬دندان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬درمراحل‭ ‬اولیه،‭ ‬پوسیدگی‭ ‬با‭ ‬هیپومینرالیزه‭ ‬شدن‭ ‬مینا‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬چنانچه‭ ‬پلاک‭ ‬حذف‭ ‬شود‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فلورایدتراپی‭ ‬می‌توان‭ ‬مینا‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬مینرالیزه‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬پوسیدگی‭ ‬ادامه‭ ‬یابد‭ ‬مینا‭ ‬تغییر‭ ‬ساختار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬پوسیدگی‭ ‬به‭ ‬عاج‭ ‬می‌رسد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬فقط‭ ‬باید‭ ‬بافتهای‭ ‬پوسیده‭ ‬حذف‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬ترمیمی‭ ‬جانشین‭ ‬گردند‭. ‬چنانچه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مراحل‭ ‬بتوانیم‭ ‬پوسیدگی‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬دهیم‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬به‭ ‬بیمار‭ ‬کرده‌ایم‭.‬

سوال‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬است‭: ‬چگونه‭ ‬می‌توان‭ ‬انتشار‭ ‬و‭ ‬شدت‭ ‬پوسیدگی‭ ‬دندان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬آسیب‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬دیر‭ ‬شود‭ ‬تشخیص‭ ‬داد؟‭ ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پاسخ‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭.‬

روشهای‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی

1. سوند‭ ‬prob

2.‬ دید‭ ‬چشم‭ ‬Visual inspection

3. FOTI) Fiber Optic Trans Illumination)

4.‬ رادیوگرافی‭ ‬X Rays

5. ‬ECM)Electrical Resistance Measurment)

6. QLF,Diagnodent)Laser fluorescent)

7. Vistaproof) Light Fluorescent)

روش‭ ‬سوند‭ ‬یا‭ ‬پروب‭ ‬از‭ ‬قدیمی‌ترین‭ ‬روشها‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬چند‭ ‬عیب‭ ‬عمده‭ ‬دارد‭. ‬اول‭ ‬اینکه‭ ‬ارزش‭ ‬تشخیص‭ ‬کمی‭ ‬دارد‭. ‬دوم‭ ‬اینکه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پاتوژنهای‭ ‬پوسیدگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬دندان‭ ‬براند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬دندانی‭ ‬به‭ ‬دندان‭ ‬دیگر‭ ‬منتـــقل‭ ‬کند‭. (‬Laesche et al1979‭) ‬عیب‭ ‬سوم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پـروب‭ ‬نمی‌توان‭ ‬سایز‭ ‬پوسیدگی‌ها‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬داد (‬شکل1).‬

2ـ روش visual: در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬مسلح (‬مثل‭ ‬لوپ‭ ‬یا‭ ‬میکروسکوپ) یا‭ ‬چشم‭ ‬غیرمسلح،‭ ‬درتشخیص‭ ‬پوسیدگی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شودکه‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ (‬2001‭ ‬Heak‭) ‬هیچ‭ ‬مزیتی‭ ‬اضافه‭ ‬نمی‌شود . (‬مسلح‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬نباشد‭ ‬در‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی‭ ‬موثر‭ ‬نیست).

 

3ـ‌‭ ‬روش(Fiber Optic Trans Illumination (FOTIاین‭ ‬روش‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬ترک‌های‭ ‬دندان‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬گرچه‭ ‬پوسیدگی‌های‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬متوسط‭ ‬یا‭ ‬زیاد‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬عبور‭ ‬نور‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬دندان‭ ‬ملاحظه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬پوسیدگی‌های‭ ‬پروگزیمالی‭ ‬کاربرد‭ ‬دارد‭  ‬نه‭ ‬پوسیدگی‌های‭ ‬سطوح‭ ‬باکال،‭ ‬لینگوال‭ ‬یا‭ ‬اکلوزال (‬شکل2).

 

4ـ روش X Ray: برای‭ ‬پوسیدگی‌های‭ ‬پروگزیمالی (Gold Standard) است‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬پوسیدگی‭ ‬اکلوزالی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نواحی‭ ‬دیگر‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬پوسیدگی‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حداقل30‭%‬‭ ‬از‭ ‬عمق‭ ‬دندان‭ ‬پوسیده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دیگر‭ ‬بسیار‭ ‬دیر‭ ‬است (‬شکل3).‬

5ـ روش ECM: در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬وقتی‭ ‬دندان‭ ‬پوسیده‭ ‬می‌شود  ‬(Electric Carries Meter) رسانایی‭ ‬و‭ ‬خاصیت‭ ‬الکتریکی‭ ‬دندان‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬با‭ ‬دستگاه‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬است‭(‬1995‭ ‬Lussi‭).‬

اما‭ ‬اشکالات‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬چه‭ ‬بود؟

‭ ‬پوسیدگی‭ ‬داخل‭ ‬عاج‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬نمی‌داد‭.‬

‭ ‬به‭ ‬بزاق‭ ‬بیمار‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬حساس‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬آنقدر‭ ‬Technique Sensitive‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬هرگز‭ ‬دستگاهش‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬تولید‭ ‬نشد‭.‬

‭ ‬اساس‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬نیز‭ ‬برمیزان‭ ‬آب‭ ‬بافت‌های‭ ‬پوسیده‭ ‬دندانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شد‭ ‬عبور‭ ‬جریان‭ ‬الکتریکی‭ ‬دردندان‭ ‬بیشتر‭ ‬شود‭.‬

Diagnodent) Laser Fluorescence .6): بعضی‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬این‭ ‬خاصیت‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نور‭ ‬بتابد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬نور‭ ‬نیز‭ ‬تا‭ ‬مدتی‭ ‬نورباز‭ ‬می‌تابانند‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬ماده‌ای‭ ‬نور‭ ‬تابانده‭ ‬شود،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬نور،‭ ‬چنانچه‭ ‬تابش‭ ‬ماده‭ ‬بیش‭ ‬از  ۸-۱۰‬ثانیه‭ ‬طول‭ ‬بکشد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬فسفرسانس(Phosphorescence) گویند‭. ‬چنانچه‭ ‬این‭ ‬تابش‭ ‬نور‭ ‬توسط‭ ‬ماده‭ ‬کمتر‭ ‬از  ۸-۱۰‬ثانیه‭ ‬طول‭ ‬بکشدبه‭ ‬آن‭ ‬فلورسانس ‬(Fluorescence) می‌گویند (‬شکل4).

 

 

موادی‭ ‬که‭ ‬درون‭ ‬پوسیدگی‭ ‬هستند‭ ‬مثل‭ ‬پورفیرین‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دیواره‌ی‭ ‬باکتری‌ها‭ ‬و‭ ‬عمدتا‭ ‬مواد‭ ‬دفعی‭ ‬باکتری‌ها،‭ ‬خاصیت‭ ‬فلورسانس‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬نور‭ ‬برگشتی‭ ‬دندان‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬اندازه‌ی‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬نور‭ ‬تابیده‭ ‬شده‭ ‬نیست‭. ‬مثلا‭ ‬اگر‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬nm‭ ‬650‭ ‬به‭ ‬دندان‭ ‬تابانده‭ ‬شود‭ ‬نور‭ ‬برگشتی‭ ‬دندان‭ ‬پوسیده‭ ‬بینnm 700‭ ‬تا730‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬دندان‭ ‬سالم‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬nm‭ ‬650‭ ‬را‭ ‬برمی‌گرداند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فیلتری‭ ‬می‌توان‭ ‬فقط‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬های‭ ‬معنی‭ ‬دار‭ ‬را‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭.‬

دستگاه‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬دیاگنودنت‭ ‬بالاترین‭ ‬حساسیـــت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی‭ ‬داراسـت.(High Sensivity‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬روشها)‬ (Quellet Etal2002)

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جدول1‭ ‬ملاحظه‭ ‬می‌شود‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬چشـم‭ ‬و‭ ‬پروب‭ ‬و‭ ‬X‭ ‬Ray‭ ‬برای‭ ‬تشخیص‭ ‬بیماری‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬کمتر‭ ‬از50‭%‬‭ ‬پوسیدگیها‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬یعنی‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬دندان‭ ‬را‭ ‬سالم‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنیم‭. ‬اما‭ ‬Diagnodent‭ ‬با90‭%‬‭ ‬بالاترین‭ ‬دقت‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشد‭.

 

حساسیت تشخیص (Diagnostic Sensitivity)
روش تشخیص میزان دقت
Visual
٪۱۲
Visual & prob
٪۱۴
Visual & lop
٪۲۰
X Rays
٪۴۵
Visual & X Rays
٪۴۹
Diagnodent
۹۰ تا ٪۱۰۰

جدول۱


با‭ ‬دیاگتودنــــت‭ ‬طول‭ ‬مــوج ۶۵۵nm با‭ ‬توان1mw‭ ‬و‭ ‬عمق‭ ‬نفوذ‭ ‬حداکثر‭ ‬2mm‭ ‬،‭ ‬تابانده‭ ‬می‌شود‭. ‬پس‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی‌های‭ ‬سطوح‭ ‬اکلوزال،‭ ‬باکال‭ ‬و‭ ‬لینگوال‭ ‬Gold Standard‭  ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬پوسیدگی‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬اولیه‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬حتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬حجم‭ ‬پوسیدگی‌ها‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬پروبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سطوح‭ ‬اکلوزال‭ ‬و‭ ‬پروبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سطوح‭ ‬پروگزیمال‭ ‬دندان‭ ‬و‭ ‬پروبی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬پریودنتال‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬می‌توان‭ ‬جرم‌های‭ ‬دندانی‭ ‬لثه‌ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬تحقیقات‭ ‬متعددی‭ ‬ازجمله‭ ‬تحقیق‭ (‬1999‭ ‬Hibst‭) ‬دقت‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی‭ ‬توسط‭ ‬دستگاههای‭ ‬لیزر‭ ‬فلورسنس،QLF‭  ‬و  ‬Diagnodent،ا۹۰٪ برآورد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬پوسیدگی‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬1mm‭ ‬مینا‭ ‬باشد‭ ‬دقت100‭%‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬در  ‬1mm تا2‭ ‬سطح‭ ‬باشـد‭ ‬دقت‭ ‬به90درصد‭ ‬می‭ ‬رسد‭.‬

درپوسیدگی‌های‭ ‬سطوح‭ ‬پروگزیمالی،‭ ‬X Ray‭ ‬و‭ ‬FOTI‭ ‬روش‌های‭ ‬قابل‭ ‬اعتمادی‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬توسط‭ ‬چشم‭ ‬ما‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬بافت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتــه‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬پوسیدگی‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬سطوح‭ ‬دندان‭ ‬مناسب‭ ‬نیستند‭. ‬اما‭ ‬لیزر‭ ‬فلورسانس‭ ‬در‭ ‬پوسیدگی‌های‭ ‬سطوح‭ ‬دندان‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬هیپومینرالیزه‭ ‬شدن‭ ‬مینا‭ ‬حساس‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬بدون‭ ‬ترمیم‭ ‬دندان‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬روش‭ ‬بهداشت‭ ‬یا‭ ‬فلورایدتراپی‭ ‬دندان‭ ‬را‭ ‬درمان‭ ‬کرد‭.‬

تحقیقات‭ ‬زیادی‭ ‬برتری‌های‭ ‬لیزر‭ ‬فلورسانس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬بهX Ray‭ ‬تائید‭ ‬کرده‭ ‬است‭(‬2000‭ ‬Shi et al‭).‬

دیاگنودنت‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬صورت‭ ‬تولید‭ ‬شده،‭ ‬یکی‭ ‬دستگاه‭ ‬کلاسیک‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬نوع‭ ‬pen‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬هستند‭.‬

7ـ‭ :Light fluorescent  ‬لیزر‭ ‬فلورسنس‭ ‬در‭ ‬دستگاههای‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬رفته‭ ‬که‭ ‬مکانیسم‭ ‬دوربین‭ ‬(Camera)‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬اصطلاحا‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬light florescent‭ ‬گـوینـد‭ ‬مثــل : ‬Vista Proof & Vista Cam.

حسن‭ ‬اینها‭ ‬در‭ ‬توضیح‭ ‬شرایط‭ ‬دندانی‭ ‬برای‭ ‬بیمار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیمار‭ ‬کل‭ ‬دندانش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصویر‭ ‬می‭ ‬بیند‭ ‬و‭ ‬معایب‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رنگی‭ ‬نمایش‭ ‬داده‭ ‬می‭ ‬شود  (شکل5).

تفاوت‭ ‬این‭ ‬دستگاهها‭ ‬با‭ ‬Diagnodent‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اینها‭ ‬به‭ ‬کل‭ ‬دندان‭ ‬لیزر‭ ‬می‌تابانند‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬کلی‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌کنند‭ ‬ولی‭ ‬دیاگنودنت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نقطه‭ ‬ای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬تفاوت‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬ارسالی‭ ‬توسط‭ ‬دستگاه‭ ‬است‭. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬ذکر‭ ‬شد‭ ‬Diagnodent‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬655nm‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دندان‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬های‭ ‬غیراز‭ ‬700nm‭ ‬تا‭ ‬730‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دندانهای‭ ‬پوسیده‭ ‬برگشت‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬فیلتر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬پوسیدگی‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬می‌دهد‭. ‬ولی‭ ‬در‭ ‬Vista Proof‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬405‭ ‬نانومتر‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬نور‭ ‬تولیدی‭ ‬آبی‭ ‬رنگ‭ ‬است‭ ‬وبا‭ ‬انرژی‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬باز‭ ‬تابش‭ ‬از‭ ‬دندان‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سبز‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬محدوده‭ ‬ی‭ ‬500‭ ‬تا‭ ‬550‭ ‬نانومتر‭ ‬بازتاب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پورفیرین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ماده‭ ‬ی‭ ‬اصلی‭ ‬پوسیدگی‭ ‬و‭ ‬غشای‭ ‬باکتری‌ها،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فلورسانس‭ ‬نقش‭ ‬بازی‭ ‬می‌کنند‭ ‬،‭ ‬طول‭ ‬موج‭ ‬نور‭ ‬قرمز‭ ‬یعنی‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬نانومتر‭ ‬را‭ ‬می‌دهند‭.‬

مهمترین‭ ‬ایراد‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬دستگاههای‭ ‬لیزر‭ ‬فلورسنس،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬دندان‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تابش‭ ‬لیزر‭ ‬تمیز‭ ‬کنیم‭ ‬زیرا‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬پلاک‭ ‬میکروبی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دندان‭ ‬چسبیده‭ ‬باشد‭ ‬ممکن‌است‭ ‬خطا‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬بررسی‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬Invitro‭ ‬با‭ ‬دندانهای‭ ‬پوسیده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دستگاهها‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬دندان‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عکس‭ ‬رادیوگرافی‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسیدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬ی‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬مقاطع‭ ‬مختلف‭ ‬برش‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬صحت‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬نتیجه90‭ ‬تا100‭%‬‭ ‬دقت‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬شواهد‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬به‭ ‬آرزوی‭ ‬دیرینه‭ ‬ی‭ ‬خود‭ ‬رسیده‌ایم‭ ‬روشی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬خصوصیت‭ ‬دارد‭:‬

1ـ‭ ‬هزینه‭ ‬ی‭ ‬کم‭ ‬برای‭ ‬دندانپزشک‭ ‬

2ـ‭ ‬کمترین‭ ‬آسیب‭ ‬برای‭ ‬بیمار

3ـ‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬بالاترین‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬تشخیص‭ ‬پوسیدگی

‭ ‬

تعداد بازدید : 4383

نظرات

ehsan

10 سال و 1 ماه و 18 روز پیش

merC kheyli mofid bood

GGGGGGG

4 سال و 10 ماه و 21 روز پیش

دست گلتان درد نکنه عزیزانم

GGGGGGG

4 سال و 10 ماه و 21 روز پیش

دست گلتان درد نکنه عزیزانم

غزل

3 سال و 1 ماه و 25 روز پیش

هزینه تشخیص پوسیدگی چه قدر

ثبت نظر

ارسال