شماره ۱۱۰۱

درمان ADHD را با رفتاردرمانی آغاز کنید نه با دارو

پزشکی امروز

رفتاردرمانی به بهبود نشانه‌های کودکان مبتلا به ADHD کمک‌کرده و قادر است به اندازه‌ی دارو و بدون عوارض‌جانبی، مؤثر باشد‌. داروهایی مانند ریتالین برای برخی‌از کودکان مناسب است ولی رفتاردرمانی‌، عوارض جانبی مانند معده‌درد، تحریک‌پذیری، از‌دست‌دادن اشتها و مشکلات خواب که اغلب مرتبط با داروهای‌ADHD هستند را ندارد‌.

به توصیه‌ی آکادمی طب کودکان آمریکا در‌سال‌2011‌، پیش‌از تجویز دارو به کودکان خردسال، والدین باید برای آموزش رفتاردرمانی ارجاع داده شوند و طبق گزارش جدید‌CDC، حدود ۷۵‌درصد از کودکان خردسالی که تحت‌درمان ADHD قرار‌گرفتند‌، درمانشان با دارو شروع شده و تنها نیمی‌از آنها نوعی خدمات روانشناسی ازجمله رفتاردرمانی را دریافت‌می‌کنند. در رفتار‌‌درمانی‌، والدین می‌آموزند که تمام توجهشان را معطوف کودکانشان کرده و پاسخ تمامی صحبت‌هایشان را به آنها برگردانند. تحسین برای انجام هرگونه اقدام درست، به فرزندان کمک می‌کند تا دوباره همان‌طور رفتار کنند.

Ref: American Academy of Pediatrics May 2016

تعداد بازدید : 870

ثبت نظر

ارسال