شماره ۱۰۹۴

چاقی و دیابت مادر سبب افزایش خطر اوتیسم

دکتر عبدالامیرضیغمی - کودکان

در‌حالی‌که درباره‌ی علل ایجاد اختلال طیف اوتیسم ‌(ASD) عدم قطعیت وجود دارد، شواهدی در دست است که نشانگر پیش‌بینی خطر ابتلا به این بیماری پیش‌از تولد می‌باشد.

بررسی‌های انجام‌شده توسط محققان دانشکده‌ی بهداشت جان‌هاپکینز نشان‌داد که کودکان متولدشده از مادرانی‌که مبتلا به ترکیبی‌از چاقی و دیابت بودند، نسبت به کودکان متولد‌شده از مادران بدون دیابت و با وزن سالم، ۴برابر بیشتر احتمال ابتلا به اوتیسم را دارند.

مدت‌ها است از موضوع چاقی و دیابت و ضرر آن برای سلامت مادر آگاه هستیم و با‌این‌حال شواهد بیشتری دراختیار می‌باشد مبنی‌بر این‌که این بیماری همچنین روی تکامل‌عصبی درازمدت فرزندان آنها نیز تأثیر می‌گذارد.

بر‌اساس اطلاعات مراکز کنترل و پیشگیری‌از بیماری‌ها‌(CDC)، حدود 1کودک از هر ۶۸‌کودک، مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) تشخیص‌داده می‌شود و درطول ۲‌دهه‌ی گذشته تعداد کودکانی که در آنها این اختلال شناسایی‌شده تا‌حد زیادی افزایش یافته‌است و در‌سال‌2000، حدود‌۱ در ۱۵۰‌کودک مبتلا به این بیماری شناسایی شده‌اند. در‌این‌که آیا این افزایش به‌دلیل افزایش شیوع این بیماری است و یا صرفاً به دلیل بهبود روش‌های تشخیصی، هنوز شک و شبهه‌های فراوانی وجود دارد.

در‌سال‌2011، طی ارزیابی ارتباط عوامل پیش‌از تولد و نوزادی و خطر ابتلا به ASD‌، برخی شواهد نشان‌می‌دهند که قرار‌گرفتن درمعرض گروه وسیعی از بیماری‌ها که به‌طور‌کلی بر سلامت پیش‌از تولد و پس‌از تولد نوزاد مؤثر هستند، ممکن‌است موجب افزایش خطر ‌ASD‌ ‌گردند‌.

داده‌های مورد بررسی شامل وزن پیش‌از بارداری مادر و بروز دیابت، از‌جمله دیابت بارداری و کودکان از ابتدای تولد (پس‌از زایمان) با معاینات مکرر و مثبت در پرونده‌ی پزشکی‌شان پیگیری شدند.

در‌طول دوره‌ی پیگیری، محققان ۱۰۲‌کودک مبتلا به ASD را شناسایی‌کردند. آنهایی که مادر چاق و مبتلا به دیابت پیش‌از بارداری داشتند در‌مقایسه با کودکانی‌که مادران آنها دارای وزن سالم بوده و دیابت نداشتند، ۴‌برابر احتمال بیشتری را برای ابتلا به ASD داشتند.

کودکان مادران چاقی که دچار دیابت بارداری شده بودند نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای احتمال بیشتری برای ابتلا به ASD داشتند.

خطر ابتلا به اوتیسم در رحم مادر آغاز می‌شود:

بررسی‌ها نشان‌می‌دهند که خطر ابتلا به اوتیسم در رحم مادر آغاز می‌شود و هم‌اکنون به‌دست‌آوردن اطلاعاتی درباره‌ی ترکیبی از چاقی و دیابت که بر سلامت کمتر‌از‌حد مطلوب جنین تأثیر‌گذار می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌.

چاقی و دیابت هر‌دو می‌توانند موجب استرس و التهاب شوند؛ فرضیه‌های متعددی برای این‌که چرا چاقی مادر و دیابت ممکن‌است خطر ابتلا به ASD را در کودکان افزایش‌‌دهد، وجود دارد:

یک فرضیه این است که استرس مادر در دوران بارداری ممکن‌است سیستم ایمنی بدن وی و جنین را مختل‌کرده و نظریه‌های نوینی وجود دارند مبنی‌بر اینکه چطور اختلال در سیستم ایمنی بدن و التهاب ممکن‌است برای تکامل مغز مضر باشند و به‌طور‌خاص برای ابتلا به اوتیسم ایجاد خطر نمایند.

مصرف مکمل فولات توسط مادر ممکن‌است اثر محافظتی در‌برابر اوتیسم داشته باشد و چاقی مادر با جذب پایین‌تر فولات همبستگی دارد که می‌تواند اثرات محافظتی فولات در خطر ابتلا به اوتیسم را محدود سازد.

محققان در‌پی یافتن آن هستند که چه عواملی درباره‌ی چاقی و دیابت وجود دارند که منجر به توسعه‌ی نامطلوب مغز جنین می‌گردند و چه نوع مداخله‌ی درمانی روی سلامتی مادران باردار می‌تواند برای سلامت کودک مانند خطر ابتلا به ASD مفید باشد. برطبق گزارشMNT، اخیراً محققان به ارتباطی قوی بین یک ژن خاص و اوتیسم و اختلالی که به‌نام سندرم 22q11.2  نامیده می‌شود، پی‌برده‌اند که می‌تواند به روشن‌شدن نقاط تاریک دیگری در مسیر ‌ASD‌ کمک نماید.

 

تعداد بازدید : 860

ثبت نظر

ارسال