شماره ۹۹۴

نظر‌‌یه مغز نوزاد

دکترفرهاد فیلی - کودکان

اطلاعات کافی درجهت حمایت از وجود مغز نوزاد baby brain وجود ندارد. ازاین اصطلاح برای شرح این تصور استفاده می‌شود که ممکن‌است بارداری یا زودرس بودن عاطفه‌ی مادرانه بر حافظه و توان تفکر مادر آسیب وارد آورد.
پژوهشگران ازآن‌جهت به بررسی نظریه‌ی مغز نوزاد پرداخته‌اند که دربسیاری از موارد خانم‌ها تغییرات شناختی به خصوص فراموشی را دردوران بارداری وکمی پس‌از مادر‌شدن گزارش کرده‌اند. اما، بررسی‌های انجام شده درزمینه‌ی رابطه‌ی‌ میان بارداری یا مراحل زودرس مادرشدن و تغییر در توان تفکر مادر نتایج متناقضی به‌بار آورده‌است.
نتایج بعضی بررسی‌ها نشان‌داده است که بارداری سبب اختلال حافظه دردوران بارداری و کمی پس‌از آن می‌شود که احتمالاً به‌علت تغییرات هورمونی، محرومیت ازخواب یا استرس برای مقابله با این تغییر بزرگ زندگی است. نتایج سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بارداری و مادر‌شدن دارای هیچ نوع  تأثیر منفی نیست.
ازآنجاکه مفهوم مغز نوزاد به‌مقیاس گسترده پذیرفته شده است بعضی خبرگان حدس می‌زنند که خانم‌های باردار ومادران جدید نسبت به لغزش شناختی هر روزه آگاهی بیشتری دارند. درنتیجه‌، ممکن‌است به اشتباه فکر کنند که دچار اختلال تفکر شده‌اند.
خانم‌باردار یا خانمی که به‌تازگی مادر شده‌است نباید گمان کند دچار نشیب شناخت شده‌است. باید به‌خاطر داشت که مادر‌شدن یک دوره‌ی برزخی عاطفی وجسمی است و ضمن تطبیق با این دوره باید به جنبه‌های مثبت بارداری، مادرشدن و سفر به آینده توجه‌کرد.
منابع در دفتر نشریه می‌باشد.

 

تعداد بازدید : 1109

ثبت نظر

ارسال