"کودک سنگی" سی ساله در بدن مادری هفتادوچهار ساله

Journal Of the Royal Society Of Medicine

"کودک سنگی" سی ساله در بدن مادری هفتادوچهار ساله

در طول تاریخ، علم پزشکی همواره سرشار از رخدادهای عجیب بوده که با پیشرفت این علم و در دسترس بودن فن آوریهای پزشکی بسیاری از پرسشها ، پاسخ خود را یافته اند.

جمعه 21 دی 1397 ساعت 20:54
پزشکی امروز

پزشکان یک جنین کلسیفید شدۀ سی ساله را دربدن یک خانم هفتادوسه ساله یافتند. تصویر سی تی اسکن سه بعدی که مشاهده می کنید به یک زن الجزایری تعلق دارد که سی سال این جنین را در خارج از رحم خود حمل نموده است. این عارضۀ نادر Lithopedion یا کودک سنگی نام دارد و اغلب مواقع مرگ جنین در بارداری های خارج رحمی یا شکمی (Abdominal Pregnancy) رخ می دهد. این جنین به واسطۀ اندازۀ بزرگ خود توسط بدن جذب نگردید و در نتیجۀ واکنش دفاعی بدن مادر و جلوگیری از عفونت رخ داده است. 

این عارضه از هفته چهاردهم تا پایان دوران بارداری ممکن است رخ دهد و تشخیص آن اغلب با مراجعۀ بیمار به دلایل مختلف پزشکی و اپرتو ایکس است.

تعداد بازدید : 862

ثبت نظر

ارسال