شماره ۹۴۵

رگورژیتاسیون سه لتی و موج‮ ‬C-V

N Engl Med2012Jan12;366:2

رگورژیتاسیون سه لتی و موج‮ ‬C-V

‬ضربان برجسته‌ی سیستولی وریدهای وداج را به نام امواج‮ ‬C-V‮ ‬می شناسند و از تظاهرات رگورژیتاسیون شدید سه لتی است‮.

چهارشنبه 28 فروردین 1392
پزشکی امروز

 یک پسر18ساله با سابقه ی2‮ ‬ ساله‌ی آنازارک پیشرونده‮  ‬و تنگی نفس کوششی مراجعه کرد‮. ‬درمعاینه،‮ ‬فشار ورید وداج بالا بود و دارای نبض برجسته ی سیستولی بود که با فشار ملایم قاعده‌ی گردن‮ (‬پانلA ،‮ ‬پیکان‮) ‬ناپدید می شد‮.‬درسمع قلب،‮ ‬صدای اول قلب و جزء ریوی صدای دوم قلب،‮ ‬رولمان وسط دیاستول درنوک قلب وسوفل هلوسیستولی درلبه ی چپ پائینی استرنوم وجود داشت که بادم افزایش می یافت‮. ‬بیمار دچار زردی بود و کبد بزرگ ضربان‌دار داشت‮. ‬با اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک،‮ ‬وجود استنوز روماتیسمی شدید میترال و رگورژیتاسیون شدید سه‌لتی تأیید شد‮. ‬بطنی شدن موجی شکل دهلیزی راست درکاتتریزاسیون قلب ‮(‬پانلB)آشکار بود‮. ‬ضربان برجسته‌ی سیستولی وریدهای وداج را به نام امواج‮ ‬C-V‮ ‬می شناسند و از تظاهرات رگورژیتاسیون شدید سه لتی است‮. ‬دراین بیمار،‮ ‬تعویض دریچه‌ی میترال و ترمیم دریچه ی سه‌لتی امکان پذیر نبود زیرا نارسایی پیشرونده‌ی کبد‌ وجود داشت‮. ‬به رغم انجام والووتومی میترال بابالن از راه پوست به عنوان پلی برای تعویض دریچه ی میترال،‮ ‬وضعیت بالینی رو به وخامت گذاشت و20‮ ‬ روز بعد از والووتومی  با بالن و‬30‮ ‬روز پس از مراجعه درگذشت‮.‬

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه نمایید.

 

 

تعداد بازدید : 1393

ثبت نظر

ارسال