شماره ۱۰۲۵

آکوپونکتور از نگاه غربی

دکتر فاطمه آذرکیا - بیهوشی - طب سوزنی

آکوپونکتور acupuncture عبارت است از واردکردن سوزن‌های بسیار نازک از راه پوست به برخی‌از نقاط خاص بدن. آکوپونکتور یکی‌از بخش‌های اصلی طب‌سنتی چین است و در بسیاری موارد برای تسکین درد مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
در طب‌سنتی چین، از آکوپونکتور به‌عنوان تکنیکی برای متعادل ساختن جریان انرژی یا نیروی حیاتی استفاده می‌شود. این انرژی حیاتی را کی qi یا chi می‌نامند و معتقدند در تمام راهگذرهای بدن (نصف‌النهارات) درجریان است. با فروکردن سوزن در نقاط خاصی که روی این نصف‌النهارات قراردارند،کاروران آکوپونکتور معتقدند که می‌توانند دوباره جریان انرژی را متعادل سازند.
به عکس، بسیاری از کار‌وران طب‌غربی، نقاط آکوپونکتور را، مکان‌هایی برای تحریک اعصاب، عضلات و بافت‌همبند می‌دانند.  به‌نظر می‌رسد، این تحریک سبب تقویت فعالیت مواد طبیعی ضددرد بدن و افزایش جریان خون می‌گردد.
برای تسکین علامتی انواع بیماری‌ها و شرایط می‌توان از آکوپونکتور استفاده کرد. ازجمله:
ـ تهوع و استفراغ ناشی‌از شیمی‌درمانی
ـ فیبرومیالژی
ـ سردردها
ـ دردزایمان
ـ کمردرد
ـ کرامپ‌های قاعدگی
ـ میگرن
ـ استئوآرتریت
ـ درد دندان
ـ آرنج تنیس‌بازان
درصورت مراجعه به کارور آکوپونکتوری که مجاز و باصلاحیت باشد، میزان خطرات طب سوزنی پائین است. عوارض جانبی و عوارض احتمالی استفاده از این روش عبارتند‌از:
دردناکی. بعد‌از آکوپونکتور، ممکن است محل سوزن دردناک شود، خونروی جزئی داشته باشد و یاکبود شود.
صدمه عضو. درصورتی‌که سوزن به‌صورت عمقی‌تر وارد شود، ممکن‌است سبب پارگی یکی‌از اعضای درونی به‌خصوص ریه‌ها شود. این عارضه در دستان کارورز مجرب بسیار به‌ندرت پیش می‌آید.
عفونت‌ها. آکوپونکتوریست‌های مجاز لازم است از سوزن‌های استریل یک‌بار مصرف استفاده کنند. استفاده از سوزن مصرف شده بیمار را درمعرض بیماری‌هایی مانند هپاتیت قرار‌می‌دهد.
البته تمام افراد نامزد خوبی برای انجام آکوپونکتور یا انواع آن نیستند. شرایطی که ممکن است سبب افزایش بروز عوارض شوند عبارتند از:
نابسامانی‌های خونروی دهنده. درصورتی‌که بیمار دچار نابسامانی ‌خونروی‌ دهنده باشد یا از داروهای رقیق‌کننده‌ی خون مانند وارفارین استفاده نماید، احتمال خونروی یاکبودی ناشی از سوزن افزایش می‌یابد.
 • داشتن پیس‌میکر. در بعضی انواع آکوپونکتور از پالس‌های خفیف الکتریکی در سوزن‌ استفاده می‌شود که درعملکرد پیس‌میکر اختلال ایجاد می‌نماید.
بارداری. تصور می‌شود بعضی انواع آکوپونکتور سبب تحریک زایمان می‌شود و ممکن‌است به زایمان زودرس منتهی شود.
پیش‌از درمان برای آکوپونکتور، آمادگی خاصی لازم نیست.
 انتخاب کارور:
اگر بیمار تمایل به انجام طب سوزنی داشته باشد، باید همان کارهایی را انجام دهد که در انتخاب پزشک انجام می‌دهد.
• باید از افراد مورد اعتماد خود نظر بخواهد.
• میزان آموزش و تجربه‌ی کارور را بررسی کند.
• در بسیاری از ایالات آمریکا لازم است آکونکتوریست‌های غیرپزشک امتحان بدهند که زیر نظر کمیسیون ملی گواهی‌نامه برای آکوپونکتورو طب شرقی انجام می‌شود.
• بیمار باید درمورد درمان، نحوه‌ی تأثیر آن و میزان هزینه با کارور سخن بگوید.
• باید مشخص شود آیا این کار تحت پوشش بیمه است.
همچنین بیمار نباید ازگفتن خواست مراجعه برای درمان طب سوزنی به پزشک خود واهمه به دل راه دهد، چرا که معمولاً پزشکان درمورد استفاده از آکوپونکتور در بیماری‌ها اطلاعات دارند یا می‌توانند بیمار را به کارور طب سوزنی ارجاع دهند.
هر کارور طب‌سوزنی دارای روش‌ خاصی برای انجام کار است که غالباً متأثر ازمنظرهای رویکردهای شرقی و غربی به طب است. برای تعیین نوع آکوپونکتوری که بیشتر به بیمار کمک می‌کند، کارور باید درمورد نشانه‌ها، رفتارها و شیوه‌ی‌ زندگی سوالات زیادی ازبیمار بنماید.همچنین به معاینه‌ی موارد زیر ازنزدیک اقدام کند:
• بخش‌های دردناک بدن
• شکل، پوشش، رنگ و زبان
• رنگ چهره
• قدرت، ضرب آهنگ و کیفیت نبض مچ دست
این ارزیابی آغازین ممکن‌است یک ساعت طول بکشد. ملاقات‌های بعدی معمولاً نیم ساعت به طول خواهد انجامید. برنامه‌ی رایج درمان درمورد یک شکایت، طبق یک برنامه‌ی شش ماهه، حدود 6 تا 12 جلسه درمان به طول خواهد کشید.
ضمن انجام آکوپونکتور:
نقاط انجام آکوپونکتور درتمام مناطق بدن جای دارند. گاهی نقاط مناسب از منطقه‌ی ‌درد بیمار بسیار دور هستند. کارور آکوپونکتور، محل کلی درمان برنامه‌ریزی شده را به بیمار خواهد گفت تا بیمار در صورت لزوم، لباس راحت‌تر بپوشد. گاهی نیز برای پوشاندن بیمار از گان، حوله یا ملحفه استفاده می‌شود. بعد از دراز شدن روی تخت، درمان بیمار آغاز می‌شود.
فروکردن سوزن. سوزن‌های آکوپونکتوربسیار نازکند، بنابراین واردکردن سوزن معمولاً ناراحتی بسیارکمی ایجاد می‌کند. دریک درمان خاص، معمولاً بین 5تا20 سوزن مورد استفاده قرارمی‌گیرد. وقتی سوزن به عمق صحیح خود می‌رسد، معمولاً بیمار دارای احساس مرده درد خفیفی خواهد‌بود.
مانیپولاسیون سوزن.کارور طب سوزنی معمولاً به ملایمت سوزن‌ها را پس از قراردادن درجای خود حرکت داده یا می‌چرخاند.گزینه‌ی دیگر استفاده از گرما یا پالس‌های خفیف الکتریکی در سوزن است.
برداشتن سوزن. دربسیاری موارد، ضمن آنکه بیمار درازکشیده و آرام است، سوزن‌ها به‌مدت 10‌تا20 دقیقه در محل خود می‌مانند. وقتی کارور سوزن‌ها را حرکت می‌دهد، معمولاً بیمار احساس ناراحتی نمی‌کند. بعد‌از حرکت دادن سوزن، کارور طب سوزنی، سوزن‌ها را بیرون‌آورده و دور می‌ریزد. سوزن‌هایی که یکبار مصرف نباشند سبب انتشار عفونت می‌شوند.
بعدازآکوپونکتور:
بعداز یک‌بار درمان با آکوپونکتور، بعضی افراد احساس آرامش می‌کنند حال آنکه سایرین انرژی می‌گیرند. اما ممکن‌است در عده‌یی آکوپونکتور مؤثر نباشد. درصورتی‌که ظرف چندهفته، نشانه‌های بیماری روبه بهبود نرفتند، ممکن‌است آکوپونکتور برای بیمار،گزینه‌ی مناسبی نباشد.
گاهی پیش‌بینی منافع آکوپونکتور دشوار است اما بسیاری ازافراد این روش را روشی سودمند برای کنترل انواع حالات دردناک می‌دانند.
به هرحال، نتایج بسیاری از بررسی‌ها حاکی از آن است که به نظرمی‌رسد بعضی از انواع شبیه سازی شده‌ی آکوپونکتور، همچون آکوپونکتور واقعی مؤثر است. همچنین طبق مدارک موجود در افرادی که تصور می‌کنند آکوپونکتور بسیار مؤثر است، تأثیر بیشتری دارد.
ازآنجا‌که عوارض‌جانبی آکوپونکتور اندک است، در‌صورت وجود اشکال درکنترل کردن درد با روش‌های طب متعارف، می‌توان از این روش استفاده کرد.

 

تعداد بازدید : 1293

ثبت نظر

ارسال