شماره ۱۰۲۷

بهبود وضعیت قلبی با ورزش

فرشته صداقت - فیزیوتراپیست

به‌نظر می‌رسد تمرین‌های ورزشی هوازی بیش‌از اینکه بر سلامت وضعیت قلب‌وعروق فایده داشته باشد در حفظ وضعیت قوای عقلی نسبت به سن مفیدتر است. این موضوع نتیجه‌ی‌ بررسی‌هایی است که در کانادا جهت یافتن ارتباط بین تمرین‌های هوازی و وضعیت قوای عقلی در بالغان سن بالا انجام شده است.

دکتر Claudine Gantheir و همکارانش در دانشگاه مونترال این یافته‌ها را درنشریه‌ی Neurobiology of Aging منتشر نموده‌اند.

عروق شریانی بدن با افزایش سن سفت‌تر شده و این سفتی عروق از آئورت شروع می‌شود، (رگ اصلی که از قلب منشاء می‌گیرد قبل ازاینکه به مغز برسد).

درواقع این سفتی احتمالاً باعث تغییرات شناختی افراد است که دراین سنین ایجاد می‌شود.

محققان متذکر می‌شوند که یک گروه از بالغان مسن که تمرین هوازی را مرتب انجام می‌دادند در تست‌های شناختی وضعیت بهتری داشتند و بهبود ظرفیت الاستیکی عروق با تمرین‌های ورزشی هوازی یکی از مکانیسم‌های احتمالی است که سرعت کاهش شناخت با افزایش سن راکمتر می‌کند.

آنها یک بررسی با دو‌گروه که ازنظر بدنی و مغزی متفاوت بودند انجام دادند. 31 فرد جوان با سن 18‌تا‌30 سال و گروه مسن‌تر که 54 نفر باسن 55تا75 سال بودند.

آنها بررسی‌‌شان را جهت مقایسه‌ی دو‌گروه با هم و ارزیابی مقـایسه‌یی داخل هرگـروه انجـام دادند.

همه‌ی افراد تحت تست‌های بدنی و ذهنی قرارگرفتند. برای تست‌های فیزیکی آنها تمرین‌های ورزشی و فعالیت‌های بدنی سختی انجام دادند که محققان ماکزیمم جذب اکسیژن را در دوره‌های30 ثانیه‌یی اندازه‌گیری کردند و برای تستهای ذهنی تست Stroop effect task (که اغلب جهت تستهای شناختی انجام می‌شود)‌ انجام شد.

در تست‌S.E.T به فرد شرکت‌کننده اسامی رنگ‌ها با رنگ متفاوت نشان‌داده می‌شود مثلاً کلمات Blue, Yellou, Red با رنگهای متفاوت نشان‌داده می‌شود یعنی مثلاً کلمه Red با رنگ آبی و یا Blue با رنگ زرد نشان‌داده می‌شود. شرکت‌کننده باید نام رنگ‌ مشاهده شده را اعلام کند و نه کلمه‌ی رنگ نوشته شده، همچنین شرکت‌کننده‌ها تحت 3 اسکن MRI قرار می‌گیرند: یکی جهت اندازه‌گیری جریان‌خون مغزی و دیگری اندازه‌گیری فعالیت مغـزی هنگام Stroop effect task و اندازه‌گیری میزان سفتی جدار آئورت.
محققان یافته‌هایی مبنی‌بر ارتباط افزایش سن با سیر‌نزولی فعالیتهای اجرایی مغز والاسیسیته‌ی آئورت وعروق قلبی ـ ریوی یافته‌اند. آنها هم چنین بین سلامت عروق و عملکرد مغز و تمرین‌های هوازی ورزشی ارتباط مثبتی یافته‌اند.

دکتر ‌Gautheir می‌گوید: این اولین ارزیابی است که نقش MRI در‌این مورد را گزارش کرده‌است. این روش‌ها ما را قادر می‌سازد که حتی کوچکترین اثرات دراین جمعیت را پیدا کنیم و با همکاری دیگر محققان در ارزیابی عروق ـ شناختی در جمعیتهای با وضعیت سلامتی پایین‌تر به‌کار ببریم.

او همچنین معتقد است که مکانیسم‌های پیچیده‌ی دیگری نیز ممکن‌است که باعث وجود ارتباط سلامتی کاردیوواسکولر با وضعیت سلامت عروق مغز باشد. درکل  نتایج این بررسی‌ها از این نظریه که شیوه‌ی‌زندگی به باقی‌ماندن حالت الاستیسیته عروق و درنتیـجه‌ با کـاهش میزان آسیب عروق مغـزی ربـط دارد، حمایت می‌کند که درکـل بـه حفـظ قـدرت شنـاخت فـرد در سـالهـای بـالاتر زنـدگی کمک می‌کند.

 

 

تعداد بازدید : 1320

ثبت نظر

ارسال