شماره ۱۱۰۶

ادامه زندگی درازمدت در بیماران مبتلا به ملانوم متاستیک با استفاده از واکسن Eltrapuldencel-T

پزشکی امروز

ادامه زندگی درازمدت در بیماران مبتلا به ملانوم متاستیک با استفاده از واکسن Eltrapuldencel-T

چهارشنبه 20 مرداد 1395

۲‌بیمار مبتلا به سرطان ملانوم که بیماری تا کبد آنها انتشار یافته‌بود، حداقل ۸/۵ و ۱۲‌سال پس‌از برداشت تومور کبدی و درمان با واکسن‌های ایمنی‌درمانی اختصاصی (Patient-Specific Immunotherapeutic Vaccines) خود بیمار  زنده ماندند.

این واکسن‌ها که به‌منظور فعالسازی دستگاه ایمنی در‌برابر تومورها طراحی گردیدند، از سلول‌های دندریتیک خود بیمار گرفته شدند که حاوی میزان زیادی از پروتئین‌های جداشده از تومور بیمار هستند.

محققان در‌مورد پیش‌آ‌گهی معمولاً ضعیف بیماران مبتلا به ملانوم چشمی یا پوستی که به کبد گسترش می‌یابد، بحث کرده و از امکان زنده نگهداشتن دراز‌مدت زیرمجموعه‌ای از بیماران با عدم پیشرفت بیماری (Disease-free Survived) با استفاده از واکسن‌Eltrapuldencel-T سخن ‌گفته‌اند.

در ۱‌بیمار، پیشرفت بیماری بیش‌از ۴/۵‌سال متوقف‌شد در‌حالی‌که بیمار دیگر زنده‌ماند و بیش‌از ۱۲سال عاری‌‌از بیماری بود.

این نتایج امیدوارکننده و هیجان‌انگیز امکان افزایش بقای بدون بیماری را در بیماران ملانومی با واکسن درمانی اختصاصی هر بیمار (ایمونوتراپی)، امکان‌پذیر ساخته است.

Ref:Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuiticals March 2016

تعداد بازدید : 1106

ثبت نظر

ارسال