شماره ۱۰۲۹

تولد نوزاد زنده بعداز پیوند رحم

دکتر منوچهرمجد - زنان

 تولد نوزاد زنده بعداز پیوند رحم اولین اقدام درمانی برای نازایی مطلق رحمی، ناشی‌از نبودن رحم یا وجود رحم غیرفعال می‌باشد. تاکنون 11‌مورد پیوند رحم در جهان انجام شده‌است که هیچ یک به تولد نوزاد زنده منتهی نشده است.

در سال 2013 یک زن 35‌ ساله با نبودن مادرزادی رحــم (سندرم Rokitansky) توسط پروفسور Matsbrannstorm و همکاران در بیمارستان سالگرنسکا دانشگاه (گوتنبرگ) سوئد انجام شده‌است. رحم از زن61‌‌ ساله یائسه‌ای که سابقه‌ی دو زایمان داشته، گرفته‌شده و عمل لقاح در آزمایشگاه (Invitro Fertilization) از نمونه‌هایی که از بیمار و شوهرش تهیه شده بود. قبل‌از انجام پیوند‌رحم انجام و11‌مورد آمبریو ازطریق انجماد نگهداری شده بود.

دریافت‌کننده‌ی رحم و دهنده بدون‌عارضه پس‌از جراحی بهبودی یافتند‌. اولین قاعدگی زن دریافت‌کننده در 43روز بعداز پیوند ظاهرشد که با فواصل منظم بین 26تا 36 روز (به‌طور متوسط 32‌روز) ادامه یافت.

یک‌سال بعداز پیوند رحم، اولین آمبریو خود را دریافت نمود که به حاملگی منجرشد. در این مدت دریافت کننده تحت‌درمان با 3 داروی ایمیونوساپرسیو Azathiopraine و Tacrolimus وCorticosteroid بوده که تا پایان حاملگی ادامه داشت. بیمار 3‌دوره‌ی مختصر رد پیوند داشته که یک مورد آن در دوران حاملگی بود که همه‌ی موارد رد با کورتیکوستروئید درمان شد. فاکتورهای رشد جنین و جریان‌خون شریان‌های رحمی و بندناف در سراسر حاملگی طبیعی بود. بیمار به‌علت پره‌اکلامپسی در زمان31 هفته و 5 روز از شروع بارداری در بیمارستان بستری شد و 16‌ساعت بعداز بستری‌شدن به‌علت غیرطبیعی‌بودن کاردیوتوکوگرافی سزارین انجام شد، نوزاد پسر به وزن 1775‌گرم که برابر این سن حاملگی وزنی طبیعی بود، نوزاد با عدد آپگار ۹/۹ تا ۱۰ متولد شد. مادر پس‌از 3روز و نوزاد بعد‌از10روز هر‌دو سالم از بیمارستان مرخص شدند. به‌این‌ترتیب اولین نوزاد زنده با پیوند رحم متولد شد. این نوشته دلیل محکمی در صحت روش پیوند‌رحم که از دهنده‌ی زنده و حتی یائسه انجام شد‌ه‌است در درمان نازایی رحمی است.

Ref: The Lancet,early online Publication 6 Octber 2014

 

تعداد بازدید : 1162

ثبت نظر

ارسال