شماره ۱۰۱۲

مگـنـت و کـودکان

پزشکی امروز

خوردن مگنت توسط کودکان، در 10‌سال گذشته،توجه زیادی را به‌خود جلب کرده‌است. با رشد دسترسی به مگنت‌های تازه و قوی‌تر نئودیمیوم ـ آهن و بور که به‌عنوان اسباب بازی مورد استفاده‌اند، افزایش موارد خوردن این مگنت‌ها دیده می‌شود.
که به بروز صدمه‌ی جدی و در بعضی موارد، مرگ منتهی شده است. طی یک بررسی جدید که برای انتشار درThe Journal of Pediatrics برنامه‌ریزی شده، پژوهشگران روند خوردن  مگنت را در بزرگترین بیمارستان کودکان کانادا بررسی کرده‌اند.
این پژوهشگران تمامی موارد خوردن اجسام خارجی را بازبینی کرده‌اند که ازاول آوریل 2002تا 31‌دسامبر 2012 به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بودند. معیارهای شمول عبارت بود از دارا بودن کمتر از 18‌سال سن و خوردن مگنت مشکوک یا تأیید شده. این بررسی فقط محدود به لوله‌ی غذایی بود زیرا اکثریت صدمات جدی حاصل از مگنت ناشی‌از سوراخ‌شدن و ایجاد فیستول درمعده، روده‌ی کوچک و کولون است. برای انعکاس ورود مجموعه‌ی‌ مگنت‌های کروی کوچک به سال‌2009، این بررسی به دو دوره‌ی زمانی تقسیم شد، ویزیت‌های دوره‌ی 2002 تا 2009 و ویزیت‌های دوره‌ی ‌2010 ‌تا 2012.
از تعداد ‌2722 ویزیت بیمار برای خوردن جسم خارجی، 94‌کودک دارای معیارهای شمول بودند. از‌این عده، در‌30 کودک خوردن چند مگنت تأیید شد. درمجموع خوردن مگنت از 2002 تا 2009 و از 2010 تا 2012 سه برابر شده بود. میزان شیوع صدمات با چند مگنت، دراین دو دوره‌ی زمانی قریب‌10‌برابر افزایش یافته بود. 6 مورد به‌خاطر سپسی یا خطر بالقوه‌ی پرفوراسیون واضح روده تحت عمل‌جراحی قرارگرفتند که در فاصله‌ی 2010‌تا‌2012 اتفاق افتاده بود. متوسط بزرگی مگنت نیز درفاصله‌ی 2002تا 2009 و 2010‌تا‌2012 تا 70٪ کاسته شده بود و نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نرخ صدمات مرتبط با چند مگنت در فاصله‌ی 2002 تا 2012، افزایش قابل‌توجه یافته است. اما آنچه مایه‌ی نگرانی است آنکه افزایش تعداد صدمات مگنت‌های کوچکتر متعدد‌ پرخطرتر است. به رغم استانداردهای تازه‌ی اسباب‌بازی‌های خاص دارای مگنت، ضرورت‌های مربوط به زدن برچسب، اخطارهای روی این محصولات و توصیه‌های ایمنی که در‌10‌سال اخیربه اجرا گذشته شده بازهم لازم است تلاش‌ها در زمینه‌ی آموزش ‌والدین وکودکان در زمینه‌ی خطرات بازیچه‌های مگنتی ادامه یابد.

 

 

تعداد بازدید : 1522

ثبت نظر

ارسال