شماره ۹۹۲

مصرف شیر در نوجوانان

پزشکی امروز

محتوای مواد معدنی استخوان به مقیاس فراوان در دوران نوجوانی افزایش‌می‌یابد و مصرف شیر به مقدار کافی برای نوجوانان توصیه می‌شود. ولی آیا مصرف شیر بیشتر در دوران نوجوانی از شکستگی‌های استئوپوروزی بعدی جلوگیری می‌کند؟ برای پاسخ گفتن به این مسأله، محققان مصرف شیرنوجوانان را بنا به گزارش 61600 خانم در بررسی سلامت پرستاران  و 35000 مرد در بررسی پیگیری کارمندان بهداشتی مورد بررسی قرار دادند. خانم‌ها به صورت آینده‌نگر تا 22 سال پس از رسیدن به یائسگی پیگیری شدند و مردان بعد از سن 50 سالگی از نظر شکستگی‌ هیپ به غیرازموارد تروما یا بدخیمی پیگیری شدند.
در آنالیزهای تطبیق داده شده ازنظر اندازه‌های جیره‌ی غذایی، استفاده از مکمل، فعالیت‌جسمی وشاخص توده‌ی بدنی ومصرف داروی بزرگسال، مصرف شیر و سن، احتمال شکستگی‌ هیپ درمردان به طور قابل توجه برای هر 8 اونس لیوان شیر در روز مصرفی در فاصله‌ی 13 و 18 سالگی افزایش می‌یافت. مصرف شیر در نوجوانی بر خطر شکستگی‌های هیپ درخانم‌ها تأثیر نداشت. هم مردان وهم زنانی که در نوجوانی شیر بیشتر می‌نوشیدند بلند قدتر از افرادی بودند که شیر کمتر می‌نوشیدند. تطبیق ازنظر بلندی قد، به کاهش خطر شکستگی‌همراه با صرف شیر نوجوانی درمردان منتهی می‌شد.

 JAMA Pediatr 2013 Nov 18

 

تعداد بازدید : 1058

ثبت نظر

ارسال