شماره ۹۹۲

خطرسرطان مری و معده درکودکان

دکترفرهاد فیلی - کودکان

نتایج یک بررسی تازه حاکی از آن است که نوجوانان دارای اضافه وزن، دو بــرابـــر همسالان خود که دارای وزن طبیـعی هستنــد در سنین بالاتر به سرطان مری دچـار می‌شوند.

دراین بررسی، همچنین مشخص شده است که وضع پایین‌تر اجتماعی اقتصادی و نیز مهاجرت ازکشورهای پرخطرتر از عوامل تعیین‌کننده‌ی مهم سرطان معده است.
دربسیاری از کشورهای توسعه یافته درحدود سن 17سالگی برای آنکه مشخص شود افراد مناسب خدمت نظام هستند، انجام معاینات طبی اجباری  است. دریک مرکز طبی براساس داده‌های این معاینات یک بررسی انجام شده است.
پژوهشگران میزان شاخص توده‌ی بدنی (BMI) یک میلیون مرد نوجوان را از 1967 تا 2005 اندازه‌گیری کردند و با بررسی این ارقام و تعداد موارد ثبت شده‌ی سرطان درکشور، شناسایی شد کدام شرکت‌کننده‌ بعدها به سرطان مبتلا شده است. این تحقیق موردی از ثبت قابل اعتماد سرطان‌های گزارش شده است زیرا دراین کشور گزارش نوع تومور ازسال1982 اجباری است. این شرکت‌کنندگان از ۲/۵ تا قریب 40سال پیگیری شدند و متوسط دوره‌ی پیگیری ۱۸/۸سال بود. دراین بررسی مشخص شده در عین حال که چاقی بزرگسالان با افزایش احتمال ایجاد سرطان مری ارتباط مشخص دارد ولی تاکنون پیوند میان چاقی جوانان و این نوع سرطان کندوکاو نشده است.
پژوهشگران ازیافتن این مسأله در شگفت شده‌اند که رویدادها و به‌ویژه وزن و وضعیت‌اجتماعی اقتصادی تاسن 17‌سالگی چگونه ممکن‌است دارای تأثیری عظیم  بر ایجاد سرطان در دهه‌های بعد باشد.
نتایج این پژوهش ثابت‌کرده است در نوجوانان دارای اضافه وزن احتمال ایجاد سرطان مری ۲/۱‌برابر می‌شود. درنوجوانان طبقه‌ی‌اجتماعی اقتصادی پایین، احتمال ایجاد سرطان معده از نوع روده‌یی 2/2‌برابر می‌گردد. درآن عده که 9سال یا کمتر تحصیل کرده بودند افزایش احتمال بروز این نوع سرطان ۱/۹‌برابر بود. همچنین درمهاجران متولد شده درآسیا وکشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، احتمال ایجاد سرطان معده بیشتر بود (به‌ترتیب 3‌و ‌۲/۲۸ برابر).
در بررسی‌حاضر مهاجرت در 19سالگی اتفاق افتاده بود ولی جالب‌توجه آنکه تأثیر آن بر‌ایجاد بعدی سرطان ادامه داشت. پژوهشگران اظهارداشته‌اند که این تفاوت‌ها را می‌توان با نقش جیره‌ی‌غذایی (و به‌ویژه مصرف نمک) و استفاده از سیگار توجیه کرد که هردو مورد در ایجاد سرطان معده تأثیر دارند.
 نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق، احتمالاً به علت ریفلاکسی که درسراسر عمر دچارند مستعد سرطان مری می‌باشند. همچنین برخورداری از وضع اجتماعی اقتصادی پایین‌تر در کودکی، دارای تأثیر فراوان بر میزان شیوع سرطان معده در بزرگسالان است.
طبق ارقام به دست آمده از سنجش 2007‌تا‌2008 انستیتو ملی سرطان آمریکا، 68٪ بالغان آمریکایی‌20‌ساله یا بالاتر دارای اضافه وزن یا دچار چاقی هستند. این رقم برای کودکان نیز زنگ خطر تلقی می‌شود زیرا 17٪ کودکان  و افراد جوان 2تـا‌19‌ساله دچار چاقی هستنـد و چاقی در 40سالگــی و بالاتر ازمنظــر قلـب وعــروق خطرناک است.

 

 

تعداد بازدید : 1134

ثبت نظر

ارسال