شماره ۹۵۵

داروی جدید دیابت

داروی جدید دیابت

دکترمحمدعلی اشرف مدرس - داخلی

داپاگلیفلوزین‭ ‬dapaliflozin‭ ‬یک‭ ‬داروی‭ ‬آنتی‌دیابتیک‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گلوکز‭ ‬خون‭ ‬را‭ ‬ازطریق‭ ‬مکانیسم‌‭ ‬جدیدی‭ ‬پائین‭ ‬می‌آورد‭:‬

‭ ‬این‭ ‬دارو‭ ‬با‭ ‬مهار‭ ‬انتقال‌دهنده‌ی‭ ‬مشترک‭ ‬Cotransportor‭ ‬سدیم،‭ ‬گلوکز‭ ‬درکلیه‌ها،‭ ‬از‭ ‬بازجذب‭ ‬گلوکز‭ ‬درکلیه‌کاسته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬میزان‭ ‬دفع‭ ‬گلوکز‭ ‬می‌افزاید‭.‬

طی‭ ‬یک‭ ‬کارآزمایی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬کارخانه‌،‭ ‬پژوهشگران‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬غیر‭ ‬انتخابی‭ ‬تعداد‭ ‬808‭ ‬بیمار‭ ‬تحت‭ ‬درمان‭ ‬با‭ ‬انسولین‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬دیابت‭ ‬نوع‭ ‬2‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬درمان‭ ‬با‭ ‬داپاگلیفلوزین‭ ‬(روزی‬ ۲/‬۵ ‬تا۱۰‭ ‬میلی‌گرم‭ (‬به‭ ‬مدت‭ ‬48‭ ‬هفته‭ ‬قراردادند‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬48‭ ‬هفته،‭ ‬مصرف‭ ‬داپاگلیفلوزین‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬سبب‭ ‬کاهشHbA1c‭ ‬ (با‭ ‬بالاترین‭ ‬دوز‭ ‬درمقابل‭ ‬با‭ ‬دارونما‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬متوسط ‭ (‬٪۰/‬۵ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬بدن‭ ‬(به‭ ‬طور‭ ‬متوسط ‭‬۲/‬۴ ‬کیلوگرم)‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬داپاگلیفلوزین‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬متوسط‭ ‬10‭ ‬واحد‭ ‬بیشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬دارونما‭ ‬از‭ ‬مقدار‭ ‬انسولین‭ ‬کاسته‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬نرخ‭ ‬بروز‭ ‬هیپوتانسیون‭ ‬یا‭ ‬هیپوولمی‭ ‬درگروه‭ ‬داپاگلیفلوزین‭ ‬و‭ ‬دارونما‭ ‬مشابه‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬درمصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬داپاگلیفلوزین،‭ ‬میزان‭ ‬بــــرز‭ ‬عفونـــت‌های‭ ‬مــجرای‭ ‬ادرار‭ ‬بالاتر‭ ‬بود‭ ‬10)‭ ‬در‭ ‬برابر۵٪)‭.‬

Ann Intern Med 2012 Mar 20;156:405

درمقایسه‭ ‬با‭ ‬دارونما،‭ ‬داپاگلیفلوزین‭ ‬بیشتر‭ ‬سبب‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بالینی‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬ضعیف‭ ‬HbA1c‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬به‭ ‬هرحال،‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬نگرانی‭ ‬درمورد‭ ‬خطرات‭ ‬بالقوه‌ی‭ ‬سرطان‭ ‬مثانه،‭ ‬سرطان‭ ‬پستان‭ ‬ومسمومیت‭ ‬کبدی،‭ ‬سازمان‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬داروی‭ ‬آمریکا‭ ‬(FDA)‭ ‬درژانویه‌ی‭ ‬2012‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬تأیید‭ ‬این‭ ‬دارو‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬داده‌های‭ ‬ایمنی‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آید‭.‬

‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬چند‭ ‬مهار‭ ‬کننده‌ی‭ ‬دیگر‭ ‬ناقل‭ ‬مشترک‭ ‬سدیم‭ ‬ـ‭ ‬گلوکز‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بررسی‭ ‬است‭.‬

تعداد بازدید : 1088

ثبت نظر

ارسال