شماره ۱۰۳۴

ارتباط پارکینسون با کوری

دکتر کریم پناهی‌راد - چشم

اپیتلیوم رنگدانه‌دار شبکیه‌ (retinal pigment epithelium (RPE، نوعی بافت است که آستر داخلی‌ترین لایه‌ی شبکیه را می‌سازد. پیری، تغییرات تنش‌های آب‌وهوایی(محیطی) و زمینه‌های ژنتیکی موجب استحاله‌ی RPE، مثــل استحاله‌ی ماکــولایی نـــاشی‌از ســـــن (age-related macular degeneration (AMD و رتینیــــــت رنگدانه‌ای (retinitis pigmentosa (RP شوند که منجر به کوری می‌گردند.

نویسندگان این مقاله که در شماره‌ی۲۴ نوامبر مجله‌ی شیمی‌زیستی(Biological Chemistry) به‌چاپ رسیده‌است ارتباط ژنتیکی بیماری‌زایی را بین یک پروتئین چنـدکاره‌(چندمنظوره) به‌نام RanbP2، و تغییرات استحاله‌ای اپی‌تلیوم رنگدانه‌دار شبکیه را مشخص کردند. این تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر پائولوفرییرا از دانشگاه Duke دورهام کارولینای شمالی توانستند RanbP2  را از شبکیه موش مبتلا به استحاله‌ی RPE  که تغییراتی مثل اشکال شدید استحاله‌ی RPE‌ و استحاله‌ی ماکولایی AMD در انسان داشته را جدا نمایند. آنها بیان می‌دارندکه: اختلال در فعالیت سیگنال‌‌دهی Ranbp2 باعث تغییرات استحاله‌ای اپی‌تلیوم رنگدانه‌دار  شبکیه می‌شود ‌‌و به‌تنهایی‌برای استحاله‌ی RPE کافی است. این نوع اختلال RanbP2، در AMD، نیز به‌طور چشمگیری موجب آسیب شدید رگ‌های خونی مجاور و خونریزی آنها می‌شود.

کشف حیرت‌آور دیگر این بود که لرزش‌های پارکینسونی در زیرمجموعه‌ای از موش‌های بدون RanbP2 و مبتلا به RPE، گسترش یافت. این نتایج احتمالاً از جابه‌جایی غیرمنتظره‌ی RanbP2 از مناطق خاصی از مغز که فعالیت حرکتی ارادی را کنترل می‌کنند، به‌دست آمده و موضوعی است که نویسندگان مقاله مشغول تحقیق روی آن می‌باشند.

این یافته‌ها امیدوارکننده‌اند، چرا که از اشتراک پارکینسون و استحاله‌ی RPE حمایت کرده که هردو بیماری، به صورت مشترک از عوامل چندمنظوره استفاده می‌کنند و افق جدیدی را به سوی پیشرفت روش‌های درمانی باز می‌کنند تا اختلال‌های ناشی از پیری مثل بیماری‌های استحاله‌ی ماکولا (AMD) و پارکینسون را متوقف یا کُند نمایند.

 

 

 

تعداد بازدید : 758

ثبت نظر

ارسال