شماره ۱۰۹۶

وقفه تنفسی در خواب، خطرات قلبی‌ را در افراد دارای دستگاه‌های ضربان‌ساز افزایش می‌دهد

پزشکی امروز

در وقفه‌ی تنفسی در خواب ‌(Sleep Apnea)، تنفس در‌طی خواب متوقف‌شده و یا به‌شدت کم‌عمق می‌شود. این حالت در افرادی‌که دستگاه ضربان‌ساز‌(Pacemaker)، در قلب خود دارند بسیار شایع است. اختلال در خواب یک عامل مخاطره‌آمیز شناخته‌شده برای فیبریلاسیون دهلیزی محسوب‌ می‌شود ولی این خطر برای بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز و نیز عارضه‌ی وقفه‌ی‌تنفسی در خواب نامشخص بود.

بررسی‌های جدید روشن می‌نماید که افراد دارای دستگاه ضربان‌ساز و وقفه‌ی تنفسی در خواب، خیلی بیشتر درمعرض خطر یک اختلال ریتم خطرناک قلبی به‌نام فیبریلاسیون دهلیزی می‌باشند. در سال‌های اخیر، دستگاه‌های ضربان‌ساز به‌شکل فزاینده‌ای به عوامل نظارت بر وقفه‌ی تنفسی در خواب مجهزشده و با استفاده از این ابزار پزشکان قادر به شناسایی این‌که چطور بیماران دارای دستگاه ضربان‌ساز با وقفه‌ی‌تنفسی در خواب در خطر بروز فیبریلاسیون دهلیزی قرار‌می‌گیرند، خواهند بود. با‌این‌حال این مشاهدات، ترکیبی (Combination Caused) که باعث ایجاد ضربان قلب نامنظم می‌شود را اثبات نمی‌کنند.

در‌این بررسی، بیش‌از‌ ۱۵۰ بیمار در هفته‌ی اول پس‌از دریافت دستگاه ضربان‌ساز به‌لحاظ وقفه‌ی‌تنفسی‌Sever در خواب بررسی شدند. در‌طی ۸‌ماه پس‌از این رخداد، فیبریلاسیون دهلیزی در ۳۶ درصد از بیماران، ازجمله ۲۸ درصد افرادی‌که فاقد تاریخچه‌ی مشکلات ریتم قلب بودند، رخ‌داد. وقفه‌ی تنفسی شدید در خواب در ۸۵بیمار، منجمله ۵۶ مورد فاقد تاریخچه‌ی فیبریلاسیون دهلیزی، تشخیص داده‌شد. درکل، افرادی‌که دارای وقفه‌ی‌ تنفسی حاد در خواب بودند، خطری ۳برابر درزمینه‌ی فیبریلاسیون دهلیزی را تجربه ‌می‌کردند. بااین‌حال براساس یافته‌های محققان این خطر در‌میان افراد فاقد تاریخچه‌ی فیبریلاسیون دهلیزی ۶‌‌برابر بود.

Ref: Heart Rhythm Society, May 4, 2016

تعداد بازدید : 737

ثبت نظر

ارسال