شماره ۱۰۴۲

ارتباط حملهٔ قلبی با کنترل فشارخون

دکترتقی درودگر - داخلی قلب

ارتباط حملهٔ قلبی با  کنترل فشارخون

بیماران مبتلا به پُرفشاری‌خون  پنهان، یا با BP عادی در کلینیک اما BP بالا در زمان اندازه‌گیری  درخانه، خطر مرگ و حوادث قلب و عروق را در مقایسه با کسانی‌که دارای‌BP عادی در هر‌دو حالت کلینیک و در‌خانه بودند افزایش می‌دهد.
تعداد شرکت‌کنندگان در‌این بررسی ۵۰۰۸ نفر بودند. در‌حالی‌که BP اندازه‌گیری‌شده توسط خود فرد به‌طور متوسط کمتر‌از BP کلینیک بود (میانگین systolic BP خانه mmHg‌۷/۰ و diastolic BP mmHg‌۳/۰ کمتر‌از فشار‌خون عادی)، ۶۷ نفر (۵٪) از افراد با BP مطلــوب در کلیــنیـــک120/80>mmHg‌)، صدوهشتادوهفت نفر از افراد (۱۸/۴٪) با BP عادی درکلینیک (120/80>mmHg‌) و ۳۱۵ نفر (۳۰/۴٪) از افراد با BP بالای نرمال در کلینیک (BP<130/85) دارای فشارخون بالای پنهان بودند (فشارخون اندازه‌گیری‌شده در منزل مقادیر کمتری داشته است).
در متوسط زمان پیگیری برابر با ۸/۵ سال (در‌مجموع۴۶/۵۹۳ فرد ـ سال)، ۵۲۲ نفر از شرکت‌کنندگان از دنیا رفتند و ۴۱۴ نفر دارای نوعی بیماری قلب‌و‌عروق کشنده یا غیر‌کشنده بودند. در‌مقایسه با بیماران دارای فشارخون مطلوب و بدون فشارخون بالای پنهان، نسبت‌های خطر چند متغیره تنظیمی برای مجموع مرگ‌ومیرها در افراد با BP عادی در کلینیک اما فشـــارخـون پنـهان ۲/۲۱ (CI, 1.27.85) بود؛ برای افراد با BP کلینیک عادی و دارای فشارخون بالای پنــهان، ۱/۵۷ (CI, 1.02.41)؛ و برای افراد با BP بالاتر از نرمال  در کلینیک و  فشارخون پنهان، ۱/۵۴ (CI, 1.07 .23) بود.
محققان این مقاله به این نتیجه رسیدند که بیماران با فشارخون بالای پنهان، به احتمال زیاد از مردان، افراد سیگاری، افراد دارای بیماری دیابت، افراد با سابقه‌ی بیماریهای قلب و عروق و نیز افراد مسن و چاق هستند.
این عوامل و سایر عوامل در این مطالعه در‌نظر‌گرفته شدند. محققان اذعان کردند که این تحقیق به ارزیابی باز تولید (reproducibiliy) فشار خون پنهان نپرداخته است و  اظهار می‌دارند: «مهمترین نتیجه‌ی این تحقیق آن است که فشارخون در خانه به‌طور قابل‌توجهی لایه‌بندی خطر در میزان فشارخون معمولی را رفع‌می‌کند که احتمالاً به هیچ خطری مرتبط نیست یا تنها به خطر افزایش یافته متوسط مرتبط است. در‌مقابل، در فشارخون بالای شدید، فشارخون اندازه‌گیری شده در خانه پیش‌بینی مرگ یا عوارض قلب‌و‌عروق را بهبود نمی‌بخشد. درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم که در افراد در‌معرض خطر فشارخون بالای پنهان، اندازه‌گیری فشارخون در منزل باید در راهبرد پیشگیری اولیه از عوارض قلب و عروق گنجانده شود. آزمایش‌های کلینیکی غیرانتخابی نشان‌داده است که شناسایی و درمان فشارخون بالای پنهان در‌مقابل استاندارد کنونی مراقبت، یعنی، اندازه‌گیری نکردن فشارخون در منزل و درمان‌نکردن افراد با فشارخون عادی قبل‌از پرفشاری خون  منجر به کاهش عوارض قلب و عروق می‌شود و مقرون به صرفه است.
دریک دیدگاه مکمل، مارک کائولفیلد از (دانشکده‌ی‌پزشکی و دندانپزشکی لندن اظهارمی‌دارد: «در هر‌سطح فشارخون زیر 160/100mmHg، اندازه‌گیری‌های بیشتر که توسط HBPM «اندازه‌گیـــری‌BP در خانه» (Home B.P.monitoring) ارائه‌شد طبقه‌بندی خطر را بهبود بخشیده، و شواهد جدیدی در پشتیبانی از استفاده از HPBM در ارزیابی عادی خطر ارائه می‌دهد. این نتیجه‌‌ی مهم است زیرا طبقه‌بندی خطر در افراد سالم با فشارخون مطلوب، نرمال یا  بالای نرمال را براساس CBPM «اندازه‌گیــری BP در کلینیک» Clinic BP monitoring پالایش می‌کند که این افراد معمولاً معالجه نمی‌شوند. علاوه‌بر‌این، HBPM بهبود طبقه‌بندی خطر در افراد با فشارخون بالای پنهان و فشارخون طبیعی در کلینیــک را نشان‌داد اما درHBPM یا (ambulatory BP monitoring (ABPM (اندازه‌گیریBP سیار) افراد، دوره‌هایی افزایش فشارخون داشته‌اند که ممکن‌است از درمان بهره‌مند شوند. با افزایش بار مالی ناشی‌از فشارخون بالا و دستگاه‌های مقرون‌به‌صرفه، می‌توان از HBPM برای تشخیص فشارخون بالا استفاده‌کرد و به تصمیم‌گیری در‌مورد اینکه چه کسی را باید معالجه کرد کمک نمود، این اندازه‌گیری فشارخون در منزل به بیماران اجازه می‌دهد تا در ارزیابی فشارخون خود نقش فعالی داشته باشند. در‌حال‌حاضر با برنامه‌های کاربردی تلفن‌های هوشمند که ارسال داده‌های خودکار HBPM  را قبول می‌کند و روند فشارخون را در طول زمان نشان‌می‌دهد، می‌توان از HBPM برای اجتناب از جابه‌جایی و صرفه‌جویی در وقت تیم مراقبت بهداشتی استفاده کرد چراکه آنها می‌توانند مشاوره از راه دور را به کمک ابزارهای الکترونیکی برای ارتباط برقرارکردن با بیمار انجام دهند».

 

 

تعداد بازدید : 1511

ثبت نظر

ارسال