شماره ۱۰۹۸

جراحی سرطان ریه: روشی ارزشمند برای بیماران سالخورده

پزشکی امروز

تحقیقات جدید توسط دانشمندان ابراز می‌دارد درصورتی‌که بیماران سالخورده‌ی دچار سرطان ریه تحت عمل‌جراحی قرار‌گیرند، احتمال زنده ماندشان بالا است. اینکه طول‌عمر بیماران مسنی که برای درمان با روش جراحی انتخاب شده‌اند بیش‌از میزان مورد انتظار است، خصوصاً باتوجه به افزایش شیوع سرطان ریه با افزایش سن جمعیت و زنده ماندن افراد بیشتری تا کهولت باید مدنظر قرار‌گیرد. باتوجه به گزارش انجمن سرطان آمریکا، میانگین سن بیماران مبتلا به سرطان ریه در آمریکا در زمان تشخیص ۷۰ سال است و براساس همین گزارش، حدود ۱۷ درصد از تمامی بیمارانی که سرطان‌ریه در آنها تشخیص‌داده شده‌است، حداقل برای ۵‌سال زنده می‌مانند. این ارزیابی نشان‌می‌دهد که میزان بقای ۵‌ساله برای بیماران سالخورده‌ی خاص مبتلا به سرطان حاد ریه که تحت جراحی قرارگرفته‌اند، ۳۰درصد برای مرحله‌ی‌۳ و ۲۷ درصد برای مرحله‌ی۴ این سرطان بوده است.

Ref: The Annals of Thoracic Surgery, May 5,2016

تعداد بازدید : 666

ثبت نظر

ارسال