شماره ۱۰۴۰

رابطه درد انگشت شست دست با ضایعه ریوی

پزشکی امروز

رابطه درد  انگشت شست دست  با ضایعه ریوی

یک مرد 59‌ساله با سابقه‌ی 6هفته درد انگشت شست به کلینیک مراجعه نموده است. او همچنین به وجود سرفه، کاهش‌وزن، تعداد بالای تدخین سیگار در روز در طی سالهای طولانی اشاره نمود.
در معاینه‌ی فیزیکی تورم، قرمزی و دردناک بودن روی اولین متاکارپ انگشت اول دست راست و یک توده به اندازه‌ی10سانتی‌متر که به جدار قفسه‌ی‌سینه چسبیده و بی‌حرکت بود یافت شدند.

در بررسی‌های آزمایشگاهی با CRP در سطح 123 میلی‌گرم/ لیتر و یک لوکوسیتوز 109×34 در هرمیلی لیتر مکعب خون گزارش شد.

بررسی‌های رادیولوژیک، یک استئولیز متـاکارپ اول (پانلA) و در رادیوگرافی قفسه‌ی‌سینه یک توده‌ی توپر درجدار از قفسه‌ی‌سینه که به فضای زیر پلور (subpleural sace) گسترش یافته (پانلB، فلش بزرگ) و یک تومور در ناف ریــه است (پانلB، فلش کوتاه).

نــمونــه‌بـرداری سـوزنـــی (needle aspiration) از متاکارپ برای کشت میکروبی منفی بود.

تشخیص نهایی برای بیمار، آدنوکارسینوم ریه با ضایعات استخوانی (متاستاز) دنده‌ها و دست بود.

بیمار تنها روی درمانهای تسکینی‌(Palliative) قرارگرفت.

NEJM 2 May. 2014

تعداد بازدید : 2549

ثبت نظر

ارسال