شماره ۱۰۱۳

ارتباط فیبر غذا، میکروبیوم روده وآسم

پزشکی امروز

میان فیبرغذایی بیشتر (به‌خصوص فیبر محلول) و بیماری التهابی کمتر روده ارتباط وجود دارد. یک گروه سوئیسی، مکانیسم‌هایی را شناسایی کرده‌است که به وسیله‌ی آنها ممکن‌است مصرف جیره‌ی‌غذایی حاوی فیبر بسیار محلول از روده در‌برابر التهاب و یک بیماری التهابی دیگر یعنی بیماری آلرژیک مجرای هوایی محافظت کند.
 این گروه موش‌هایی را با جیره‌ی‌‌غذایی کم‌فیبر، با فیبرمعمولی و پُرفیبر پرورش داده است و این سه گروه را بارها درمعرض آلرژن‌های مایت گرد و غبار قرارداده است. در روده‌ی موش‌هایی که از جیره‌ی پُرفیبر استفاده می‌کردند، اسید‌های چرب با کوتاه‌ترین زنجیر (SCFA) به‌وجود‌آمده که مقدارش درخون هم بالا بود. گونه‌های خاصی از میکرب‌های روده (به‌خصوص از جنس کلوستریدیوم) مسوول هضم فیبر محلول و تبدیل آن به SCFA بودند.  افزایش میزان SCFA درخون با کاهش میزان ائوزینوفیل‌ها، اینترلوکین‌4و5 و IgE تام درمجرای هوایی و تولید کمتر موکوس و واکنش‌پذیری بیش‌از‌حد مجاری هوایی همراه بود. جیره‌ی‌غذایی پُرفیبر با تعداد بیشتر باکتری‌هایی ارتباط داشت که فیبر محلول را هضم‌کرده و به SCFA تبدیل می‌کردند. با جیره‌های‌غذایی کم‌فیبر نتایج مخالف به‌دست‌آمد و میزان شیوع بیماری آلرژیک مجاری هوایی بالاتر بود.


Nat Med 2014 Feb 6

 

تعداد بازدید : 586

ثبت نظر

ارسال