شماره ۹۷۹

نمک و افزایش سنگ‌کلیه و استئوپوروز

عاطفه شکاری - پژوهشگر مرکز تحقیقات استئوپوروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

براساس یک بررسی که دردانشگاه Alberta انجام شده است زمانی‌که مصرف سدیم مواد‌غذایی بالا می رود، دفع سدیم اضافی از طریق ادرار صورت می‌گیرد که این همراه با دفع ادراری کلسیم می‌باشد که خود باعث کاهش ذخیره‌ی‌کلسیم در‌بدن می‌شود.
در‌حالی‌که افزایش میزان کلسیم ادرار باعث افزایش خطر بروز سنگ‌های کلیه می‌شود، کاهش ذخیره‌ی کلسیم در‌بدن به‌شکنندگی استخوانی و استئوپوروز منجر می‌شود. بـــررسی اخیر که در نشریه‌ی American Journal of Physiology - Renal Physiology به‌چاپ رسیده‌است اضافه می‌نماید که با‌توجه به‌افزایش مصرف روزانه‌ی نمک به‌علت مصرف روزافزون غـــذاهـای فرآوری‌شده، بــدن میزان بیشتــری کلسیـــم را روزانـه دفـع می‌نماید.
با‌توجه به این موضوع محققان بر‌این‌باورند که محدود‌نمودن مصرف روزانه‌ی نمک با تاثیر برمولکولی واحد باعث تنظیم میزان کلسیم و سدیم بدن می‌شود و بدین ترتیب از بروز بیماری‌هایی چون سنگ‌کلیه و استئوپوروز جلوگیری می‌نماید.

 

تعداد بازدید : 519

ثبت نظر

ارسال