شماره ۹۶۶

چاقی و افسردگی

نتایج بررسی‌های ارزیابی چاقی به‌عنوان عامل خطرساز بالقوه‌ی افسردگی دردختران نوجوان نتایج قاطع نداشته است. برای کندوکاو در زمینه‌ی این ارتباط احتمالی درخانم‌های اندکی سالمند، محققان داده‌های یک بررسی ملی را آنالیز کردند که از 5243 خانم در دو نقطه (درسن13تا18 و 19تا25) گردآوری شده بود.
 درمجموع، 78٪ این افراد دراین دو نقطه‌ی سنی دچار افسردگی نبودند، 4٪ درهر دو فاصله‌ی زمانی افسرده بودند، 7٪ درفاصله‌ی این 2 دوره‌ی سنی به تازگی دچار افسردگی شده بودند و 11٪ پس از اولین دوره، بهبود یافته بودند. در آنالیز تطبیق داده شده ازنظر نژاد، قومیت، درآمد خانواده، آموزش خانواده، سلامت به گزارش فرد و سابقه‌های بارداری، احتمال بروز افسردگی با شروع جدید به صورتی پایدار درخانم‌های جوان‌چاق و درافرادی که چاق شده بودند در مقایسه با خانم‌هایی‌که هرگز اضافه وزن نداشتند بیشتر بود. به همین ترتیب درخانم‌های چاق جوان‌احتمال افسردگی پایدار در این دو مرحله بالا بود اما ضعف سلامت جسمانی بنا به گفته‌ی بیمار سبب این مسأله شده بود. افسردگی آغازین با چاقی به دنبال آن همراه نبود. میان چاقی وافسردگی درمردان جوان وخانم‌های سالمند ارتباطی دیده نشد.

Am J Epidemiol 2013 Jun 9

تعداد بازدید : 882

ثبت نظر

ارسال