شماره ۱۰۶۴

فلپ پریلمینیت آزاد برای بازسازی گوش

پزشکی امروز

فلپ پریلمینیت آزاد برای بازسازی گوش

بیمار یک خانم ۴۲‌ساله بود که در‌اثر کارسینوم سلول‌های قاعده‌ای پوست (BCC) پیشرفته، تقریباً تمام گوش‌چپ و استخوان گیجگاهی جانبی‌اش را از‌دست داده بود. بیمار تمایلی به استفاده از پروتز گوش نداشت و به‌دلیل صدمه‌ی ناشی‌از تابش اشعه به پوست پشت لاله‌ی گوش و تروما، کاندیدای مناسبی برای تکنیک‌های قدیمی بازسازی عضو به‌شمار نمی‌رفت.

برای بازسازی این نقص، از فلپ آزاد فورآرم رادیال‌پریلیمینت (Prelaminated radial forearm free  faap) استفاده‌شد.

اصطلاح «کشت بافت» به معانی شناساندن یک بافت جدید به فلپ‌های موجود، ازطریق جراحی است که در‌این‌مورد غضروف دنده‌ای اتولوگ، داخل ساعد بیمار (تصویرA) قرار‌داده شد. پس‌از ترکیب بافتی  و نورگ‌‌زایی (neovascularization) بافت‌های اضافه‌شده، فلپ چند‌لایه‌ای کشت‌شده با استفاده از عمل‌جراحی عروق کوچک جهت بازسازی این نقص، پیوند زده شد. چهارماه بعد‌از عمل جراحی بازسازی، گوش بازسازی شده سالم بود (تصویر‌B). عوارض بالقوه‌ی این روش عبارتند‌از: بیرون‌زدگی و عفونت غضروف، جابه‌جایی بافت به‌سمت پایین، ضعف در تشکیل لوبول، اعوجاج خط خارجی بافت و از‌بین‌رفتن انحنای زاویه‌ی اسکافوکونکال (scaphoconchol aragle).


Ref: N Eng J Med

تعداد بازدید : 1021

ثبت نظر

ارسال