شماره ۹۹۹

مشکلات غذاخوردن و تولیدمثل

پزشکی امروز

برحسب نتایج یک بررسی که در فنلاند انجام شده است، کمتر احتمال دارد خانم‌های دچار بیماری غذا خوردن درگروه سنی خود بچه داشته باشند.

این اختلاف درمورد مبتلایان به آنورکسی بسیار نمایان است. احتمال سقط در افراد دچار بولیمی در افراد همسن دو برابر می‌شد. در‌عین‌حال، احتمال بروز سقط در مبتلایان به نابسامانی خوردن تنقلات binge - eating disorder (باکوته‌نوشت BED) بیش‌از 3برابر بود. در خانم‌هایی که از‌نظر BED تحت‌درمان بودند، قریب نیمی‌از بارداری‌ها به سقط ختم شد.
شناخت زودرس، تیمار مؤثر و پیگیری کافی و به‌مدت طولانی برای نابسامانی‌های غذاخوردن در پیشگیری از مشکلات سلامت تولید مثل اهمیت دارد. در کشورهای غربی و به‌خصوص در دختران و خانم‌های جوان، نابسامانی‌های غذاخوردن شایع است. بنا به تخمین 5 تا‌10٪ تمامی خانم‌های جوان در کشورهای توسعه یافته در مرحله‌ای از زندگی به نابسامانی غذاخوردن دچارند.
طی یک بررسی 15ساله با استفاده از داده‌های ثبت‌شده، سلامت تولید‌مثل بیماران تحت درمان در‌یک بیمارستان دانشگاهی هلسینکی در فاصله‌ی 1995‌تا‌2010 و یک گروه شاهد ارزیابی شد. گروه شاهد از افراد گروه سنی و جنسی همان منطقه‌ی بیماران بودند. بیش از 11000خانم در بررسی شرکت کردند که 2257نفر بیماران کلینیک نابسامانی غذاخوردن و 9028نفر از گروه شاهد بودند. در این بررسی توجیهی برای مشکلات سلامت تولید مثل که در خانم‌های دچار نابسامانی غذاخوردن بودند وجود نداشت. اما براساس پژوهش پیشین به‌نظر می‌آمد که دست‌کم می‌توان بخشی‌از این مشکلات را به نابسامانی غذاخوردن نسبت داد. هم پائین‌تر بودن وزن و هم چاق بودن با افزایش احتمال ناباروری و سقط همراه بود. نابسامانی‌های غذاخوردن نیز غالباً شامل بی‌نظمی‌های قاعدگی یا فقط قاعدگی بود که ممکن‌است به چشم‌پوشی از جلوگیری از بارداری و درنهایت به بارداری ناخواسته منتهی شود.

Journal of Eating Disorders 2013 Oct 10

 

تعداد بازدید : 816

ثبت نظر

ارسال