شماره ۱۱۲۷

راه‌رفتن مجدد با ضایعه طناب‌نخاعی

پزشکی امروز

راه‌رفتن مجدد با ضایعه طناب‌نخاعی

چهارشنبه 15 دی 1395
پزشکی امروز

از‌جمله رخدادهای مهم و شایان توجه این روزهای فن‌آوری پزشکی‌، می‌توان به کیت بی‌سیم مغزی اشاره نمود که می‌تواند حرکت را به پاهای فلج بازگردانده و آنها را قادر به راه‌رفتن کند. در‌این فرایند سیگنال‌های به‌دست‌آمده از کورتکس حرکتی مغز، توسط این سیستم ثبت‌گردیده و جهت تحریک الکتریکی اعصاب نخاعی به‌کار گرفته‌شدند که عامل انتقالات عصبی می‌باشند.

این نخستین‌باری است که یک رابط عصبی مصنوعی(Neuroprosthetic) به پستانداران قابلیت حرکت می‌دهد. مهندسان طراحی‌کننده این رابط معتقد هستند که این فن‌آوری روزی می‌تواند به افرادی که دارای صدمات نخاعی هستند، امکان راه‌رفتن مجدد را بدهد.

زمانی‌که افراد راه‌می‌روند، پیام‌هایی که از کورتکس حرکتی مغز منتشر‌می‌شود، به ناحیه کمری نخاع انتقال می‌یابد. این سیگنال‌ها سپس نورون‌های حرکتی نخاع را فعال می‌کنند تا ماهیچه‌های پا به‌حرکت درآمده و فرد بتواند راه برود. صدمات نخاعی که به قسمت‌های بالا و وسط‌ پشت وارد‌می‌شوند (ستون‌فقرات پشتی) می‌توانند کانال ارتباطی میان مغز و قسمت پایینی نخاع را مسدود‌کنند و از رسیدن سیگنال‌ها که عامل حرکت و هماهنگی حرکتی هستند، جلوگیری‌نمایند.

هدف تمامی این ارزیابی‌ها و آزمایش‌های حال‌حاضر، بای‌پس کردن (Bypass) اعصاب قطع‌شده ناشی‌از صدمات نخاعی است که از این ارتباط جلوگیری می‌کنند. همچنین این بررسی تلاش دارد تا ضمن حصول اطمینان از رسیدن سیگنال‌ها به ناحیه کمر، موجب بازگرداندن حرکت به ماهیچه‌ها شود.

براساس گزارش مجله Nature، وجود یک تراشه الکترودی (Electrode array) کوچک که در مغز میمون‌ها کار‌گذاشته شده‌است، سیگنال‌های منتشر‌شده توسط کورتکس حرکتی مغزی را جذب‌می‌کند. این سیگنال‌ها سپس توسط رایانه و ازطریق بی‌سیم برای رمزگشایی ارسال‌می‌شوند.

این سیگنال‌ها در مرحله بعد، از‌طریق بی‌سیم به یک محرک الکتریکی که در ناحیه کمری و زیر ناحیه صدمه نخاعی قرار‌داده شده‌است،  باز ارسال می‌شوند. این بازیابی حرکتی بی‌سیم بسیار ضروری است چراکه سیستم‌های حسی مغز که دارای رشته‌های عصبی هستند، حرکت را تحت‌کنترل درآورده و ازحرکت آزادانه آن جلوگیری می‌کنند.

رخ‌دادن تمامی این مراحل به‌صورت بی‌سیم، به محققان این امکان را می‌دهد تا فعالیت‌های عصبی را در محیط طبیعی و حین رفتارهای طبیعی ردیابی کنند و مسیر را برای روزی که بتواند به بیماران کمک نماید تا فعالیت‌های روزمره را انجام‌دهند، هموار می‌سازد‌. با وجود‌اینکه محققان تأکید نمودند که سال‌ها طول خواهد کشید تا این فن‌آوری بتواند به انسان‌ها کمک‌کند، اما این دستاورد بسیار بزرگی است و مشاهده قابلیت‌های بالقوه این دستگاه بی‌سیم از نزدیک بسیار هیجان‌آور است.

گروه تحقیقاتی معتقد است که رابط عصبی مذکور نیازمند به توسعه و تکامل بیشتر است. اکنون تنها سیگنال‌ها قادر به انتقال از مغز به پاها هستند در‌حالی‌که در راه‌رفتن عادی، سیگنال‌ها مجدداً از سمت پاها به‌سوی مغز انتقال می‌یابند تا هماهنگی و تعادل نیز برقرار‌شود.

شما می‌توانید جهت توضیحات بیشتر مراحل این فرایند، به سایت هفته‌نامه «پزشکی‌امروز» مراجعه نمایید‌.

http://www.nature.com/nature/journal
http://www.sciencealert.com

تعداد بازدید : 557

ثبت نظر

ارسال