شماره ۱۰۲۸

راه‌های جدید درمان آرتروز

دکتر سیروس ملک‌پور - ارتوپد

راه‌های جدید درمان آرتروز

پژوهشگران در دانشگاه وسترن، ژن خاصی که نقش اصلی را در ازبین‌بردن غضروف در آرتروز (OsteoArthritis (OA دارد، شناسایی کردند. این تحقیق که به‌صورت آنلاین در مجله‌ی Arthritis & Rheumatology در تاریخ ۲۸ اکتبر۲۰۱۴ به‌چاپ رسید، نشان‌دادند زمانی‌که ژن PPARdelta، از غضروف برداشته می‌شود،به میزان قابل‌توجهی از پیشرفت آرتروز بعداز ضربه، کاسته می‌شود.

فرانک‌بایرFrank Beier، نویسنده‌ی همکار در پژوهش، پروفسور بخش فیزیولوژی و داروشناسی دانشکده‌ی‌پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه Western Schulich، می‌گوید: پژوهش‌های جدید امیدوارکننده‌است و شاید اولین گام برای شناسایی درمان‌های نوین باشد.

بایرگفت:«نتایج پژوهش‌ها نشان‌می‌دهد که این ژن، نقش مهمی در پاتوژنز این بیماری ایفا می‌کند و بنابراین ممکن‌است قدم‌اول در شناخت درمان‌های جدید باشد».

براساس گزارشی توسط انجمن آرتروز کانادا، بیش‌از ۴/۵میلیون نفر افراد بالغ کانادایی دچار آرتروز هستند و تخمین‌زده می‌شود هزینه‌ی مستقیم مراقبت بهداشتی از این افراد به ۱۰ میلیارد دلار برسد. آرتروز بعداز ضربه، که با صدمه‌‌‌‌ی خاصی شروع می‌شود، موجب ۱۰ تا ۱۵درصد تمام موارد این بیماری است و بر بخش جوانتر و فعالتر جامعه تاثیرگذار است.

بایرمی‌گوید: «تفکر رایج این است که در ساعات اولیه‌ی بعداز صدمه چه اتفاقی ممکن‌است تأثیر درازمدت داشته باشد. نتایج این‌کار پژوهشی نشان می‌دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم که این داروها چنانچه درست بعداز وقوع صدمه تجویز‌شوند، شاید شروع تخریب غضروف همراه با آرتروز را کاهش دهند».

یافته‌های این پژوهش همچنین ممکن‌است به تشریح رابطه‌ی چاقی با OA، کمک کند. مدت‌ها چنین به‌نظر می‌رسید که چاقی یکی‌از عوامل اصلی تهدید برای ابتلا به آرتروز است و تفکر رایج چنین بود که این ارتباط با وزن اضافی روی مفاصل همراه است. با این‌همه، مدارک اخیر نشان‌می‌دهد که علائم شیمیایی‌(chemica signals) درحال گردش در بدن، به‌خطر آرتروز در بیماران چاق کمک می‌کند. بایر می‌گوید: چون ژن PPARdelta با مولکول‌های چربی فعال می‌شود، لیپیدهای موجود در غذای پرچرب ممکن‌است مستقیماً این مسیر را فعال‌کنند تا ژن PPARdelta اجازه پیدا کند، غضروف را در مدل جانوری تخریب نماید.

بایر می‌گوید:« نتایج ‌این پژوهش همچنین نشان‌می‌دهد که در آینده، تنظیم PPARdelta با تغییرات برنامه‌ی غذایی روزانه و نه از‌طریق داروها، نیز ممکن‌است راهبردی برای پیشگیری از آرتروز باشد».

 

 

تعداد بازدید : 1123

ثبت نظر

ارسال