شماره ۹۸۵

آزمایش Free PSA

فرهاد یوسفی - کوثر عبداله زاده - کارشناس آزمایشگاه - کاردان آزمایشگاه

نام آزمایش: Free PSA
نـــام ‌انگلیــسی تست: Free Prostate Specific Antigen
مخفف انگلیسی تست: Free PSA
آمادگی بیمار: جلوگیری از انزال به‌مدت 24‌ساعت قبل‌از جمع‌آوری نمونه، چون انزال با افزایش میزان PSA مرتبط است.
نوع نمونه: نمونه‌ی‌خون از ورید بازو
علت درخواست تست:
* این تست برای غربالگری مردان ازنظر سرطان پروستات انجام می‌شود (هرچند درحال‌حاضر هیچ توافقی درمورد استفاده از این تست برای غربالگری مردان بدون علامت سرطان پروستات وجود ندارد).
* برای کمک به تعیین لزوم انجام بپوپسی از پروستات
* برای پایش اثربخشی درمان سرطان پروستات و تشخیص عود سرطان پروستات
* هنگامی که مردی دارای علائم مطرح‌کننده‌ی سرطان پروستات مانند اشکال در ادرار‌کردن، دفع ادرار دردناک و یا مکرر است.
* همچنین درطول درمان سرطان پروستات و پس‌ازآن در فواصل منظم درخواست می‌شود.
* PSA آزاد اصولاً هنگامی که یک مرد افزایش خفیف در PSA تام دارد، درخواست می‌شود.
توضیح راجع به تست:
• PSA پروتئینی است که عمدتاً توسط سلول‌ها در پـــروســتات تولید می‌شود.
• بیشتر PSA به داخل مایع منی رها می‌شود، اما مقدار کمی ازآن نیز به درون جریان خون رها می‌گردد.
• PSA به دو شکل درخون موجود است: آزاد(Free) وکمپلکس (cPSA، متصل به یک پروتئین).
درچه شرایطی تست افزایش می‌یابد: میزان بالای PSA ممکن‌است در پروستاتیت وهیپرپلازی خوش‌خیم پروستات (BPH) و نیز با افزایش سن مردان دیده شود.
انجام DRE، دستکاری پروستات توسط بیوپسی یا برداشتن پروستات، دوچرخه‌سواری، انزال در عرض ‌24‌ساعت قبل‌از آزمایش و عفونت پروستات ممکن‌است میزان PSA را افزایش دهند.
تست‌هـــای تکمیــلی: Digital Rectal Exam (DRE) Tumor markers
تداخلات دارویی: برخی از داروهای شیمی درمانی مانند سیکلوفسفامید و متوترکسات، ممکن‌است باعث افزایش یا کاهش میزان PSA شوند.
اطلاعات تکمیلی: نمونه‌ باید قبل‌از این‌که پزشک آزمایش دیجیتالی رکتال‌(DRE) را انجام‌دهد و قبل‌از (یا چندین هفته بعد‌از بیوپسی پروستات جمع‌آوری شود).

 

 

تعداد بازدید : 24187

ثبت نظر

ارسال