شماره ۹۷۰

سرطان مثانه

دکتر جواد سنادی‌زاده - اورولوژیست

سرطانهای مثانه جزء شایع ترین موارد بیماریهای بدخیم خصوصاً درمردان است. وقوع آن درجوامع پیشرفته بیشتر دیده می‌شود.

اکثر تومورهای مثانه (75٪) از نوع غیرمهاجم ولی با خصوصیت عود کننده می‌باشد.
درمقابل حدود یک چهارم از تومورهای مثانه درهنگام مراجعه و تشخیص اولیه ماهیتی مهاجم دارند. درگروه اول بیمار متحمل استرس و هزینه‌های سنگین درمانی می‌شود. گروه دوم که دارای بیماری مهاجم هستند نیز درمعرض خطر مرگ ومیر قرارمی‌‌گیرند.
ـ آیا با توجه به عوارض سنگین این بیماری جهت کاهش مرگ ومیر ناشی ازآن می‌توان راهی برای کاهش وقوع این مشکل پیدا نمود؟
در پاسخ به این سوال وبرنامه‌ریزی برای آن نخست باید عوامل مؤثر در بروز کانسر مثانه را پیدا کرد. عوامل مؤثر در بروز سرطان مثانه را به طور کلی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
1ـ عوامل ژنتیکی
2ـ عوامل خارجی (عوامل‌خطرساز)
این عوامل به نوعی ممکن‌است روی هم اثرگذار باشند به این مفهوم که ژن‌های مؤثر در بروز سرطان مثانه در مواجهه با عوامل خارجی (کارسی نوژن‌ها) فعال‌ شده و شــرایــط سلـولی را به سمت سرطانی شدن هدایـت می‌کنند.
* ‌مهمترین عوامل خطرساز درسرطان مثانه عبارتند از:
1ـ دخانیات:
درنیمی از موارد سرطان‌های مثانه ردپای مصرف دخانیات (سیگار) دیده می‌شود. سیگاری‌ها بین دو تاچهار برابر بیشتر درمعرض ابتلا به این بیماری‌ هستند. مصرف طولانی‌تر احتمال ابتلا به‌سرطان مثانه را افزایش می‌دهد. شاید به همین علت باشد که بروز سرطان مثانه درخانمها کمتراست زیرا مصرف دخانیات درجمعیت بانوان به میزان مردان نیست.
اورولوژیست‌ها باید به هر نحوی خطرات ناشی ازمصرف دخانیات در بروز سرطان مثانه را به جامعه و خصوصاً بیماران گوشزد نمایند.
افراد سیگاری را باید تشویق به ترک عادت نمود. درسطح کشوری بهتر اســت این هشــدارها از مـدارس شـروع شـود.
2ـ عوامل خطرساز در محیط کار حرفه‌یی:
افراد شاغل در مراکز صنعتی تولید رنگ، فلزات، محصولات پتروشیمی، صنعت چاپ درمعرض خطر بیشتری هستند. کارگران شاغل دراین صنایع پرخطر باید به طورمنـــظــم غربالگـری شـونـد.
3ـ عوامل غذایی:
هرچند مصرف زیاد مایعات و آب ممکن‌است از غلظت‌های مواد کارسی نوژن بکاهد ولی چنانچه خود آب حاوی ترکیبات ارسنیک و سایر مواد مضر بیشتر ازحد مجاز باشد ممکن‌است به ایجاد سرطان کمک کند.
مصرف الکل نقشی دربروز سرطان مثانه نداشته ولی شاید قهوه‌ اندکی خطر ابتلای به سـرطان مثـانه را افزایش دهـد.
مصرف ویتامین‌ها نقشی درجلوگیری از بروز سرطان مثانه ندارند.
4ـ شرایط جسمی فرد:
انسدادهای مزمن سیستم‌ ادراری، تورم والتهاب مزمن درمثانه اثرات پرتودرمانی، مصرف بعضی ازداروها مانند: سیکلوفسفاماید، بیماری دیابت ممکن‌است در بروز سرطان مثانه نقش داشته باشند.
 به طورخلاصه برای کاهش وقوع سرطان مثانه باید درخصوص خطرات ناشی ازمصرف دخانیات فرهنگ سازی وسیعی درجامعه انجام شده و درافرادی‌که درگروه پرخطر قراردارند غربالگری ادواری صورت پذیرد.

تعداد بازدید : 1357

ثبت نظر

ارسال