شماره ۹۵۰

یبوست بارداری

سپیده زرین کفش ماما

بارداری در بدن شعله‌ی تغییرات بسیاری را روشن می کند که البته بعضی از این تغییرات کاملاً‮ ‬وخیم و شدید هستند‮. ‬معمولاً‮ ‬درنخستین بارداری،‮ ‬یبوست،یکی از بدترین تغییرات به شمارمی‌رود‮. ‬در واقع،گاه خانم باردارمتقاعد می‌شود که فشارهای زمان زایمان و خروج کودک بسیارگواراتر و راحت‌تر ازفشارهای ناشی از خروج مدفوع است‮.‬
اما اگر کسی هرگز به یبوست دچار نشده باشد ویا گفته‌های ذکر شده درمورد نظم حرکات روده راشوخی بپندارد،‮ ‬باز هم نباید تصورکند که در برابر یبوست بارداری ایمن خواهد بود.یبوست دوران بارداری و بعد از زایمان درتمامی خانم‌ها دیده می‌شود‮. ‬البته باید گفت که بروز این حالت گریز ناپذیر نیست‮. ‬درمرحله‌ی‮ ‬نخست،‮ ‬برای پیشگیری از یبوست باید اقدامات زیرانجام شود‮:‬
مصرف بیشترمایعات‮. ‬دردوران بارداری،‮ ‬حرکت مواد زاید آهسته‌تر از زمان معمول می‌شود‮. ‬این آهستگی،‮ ‬سبب می‌گردد آب موجود دراین مواد جذب شود‮. ‬این جذب آب در بروز یبوست سهیم است‮. ‬استفاده‌ی بیشتر ازمایعات به نرم شدن محتویات روده کمک می‌کند‮. ‬بعد از تولد کودک نیز مصرف مایعات از اهمیت خاص برخوردار است به ویژه اگرمادر،شیر هم بدهد‮. ‬بدن مادر تمامی مایعاتی را که مصرف می‌شوند درساخت شیر به کارمی گیرد‮. ‬درصورتی که به مقدارکافی، مایعات مصرف نشود،‮ ‬نتیجه‌ی بروز یبوست ناراحت کننده خواهد بود‮.‬
گنجاندن الیاف بیشتر درجیره‮ ‬غذایی‮. ‬دردوران بارداری باید از دانه‌های کامل که دارای سبوس باشند،‮ ‬مثل نان‌های سبوس‌دار و نیز میوه،‮ ‬سبزی وانواع لوبیا استفاده کرد‮. ‬درصورت نیاز و تأیید پزشک معالج می‌توان از افزودنی‌های فیبردار مخلوط با آب استفاده نمود‮.‬
نرمش روزانه‮. ‬انجام نرمش جسمی روزانه به منظم شدن حرکات روده کمک می‌‬کند‮.‬
استفاده از نرم کننده های مدفوع‮. ‬درصورتی که پزشک صلاح بداند، استفاده از نرم‌کننده‌های مدفوع به مرطوب نگاه داشتن محتویات روده برای خروج کمک می‌کنند‮.‬

تعداد بازدید : 1310

ثبت نظر

ارسال