شماره ۱۱۲۳

داساتینیب و قابلیت درمان انواع سرطان

دکتر هوشنگ سلطان‌زاده - داروساز

داساتینیب و قابلیت درمان انواع سرطان

چهارشنبه 17 آذر 1395
پزشکی امروز

داساتینیب(Dasatinib) از‌طریق کاهش رشد کنترل نشده‌ی سلول‌های سرطانی، با سرطان خون مبارزه می‌کند اما محققان بر‌این‌باور هستند که زمانی‌که این دارو در مواجهه با دیگر سلول‌های سرطانی قرار‌می‌گیرد، رویکرد متفاوتی اتخاذ می‌کند؛ این دارو با فشرده‌سازی سلول‌های سرطانی (Clump Together) ‌از انتشار بیشتر آنها جلوگیری می‌کند و این سلول‌ها بدون داشتن توانایی مهاجرت، نمی‌توانند فرایند متاستاز را انجام‌دهند.

محققان دانشکده‌ی پزشکی شیکاگو بر‌این باور می‌باشند که داساتینیب که برای درمان سرطان‌خون تجویز می‌شود، می‌تواند در درمان سرطان‌های بسیاری از‌جمله پوست، سینه و‌... مؤثر باشد و از سازوکار مولکولی دخیل در‌این چسبندگی سلول‌به‌سلول، پرده برداشتند‌.

داساتینیب با‌نام تجاری Sprycel‌، جهت درمان برخی‌از انواع مشخص سرطان‌خون مورد‌تأیید قرار‌گرفته است و با حمله به پروتئینی به‌نام ‌BCR-ABL، سرعت رشد سلول‌های سرطانی را کاهش‌می‌دهد. پروتئین ‌BCR-ABL مشابه پروتئین‌Fyn در دیگر بدخیمی‌ها، عمل‌می‌کند. پروتئین ‌Fyn در بسیاری از انواع سرطان همچون سینه، مغز، پانکراس، پوست و سر و گردن دیده‌می‌شود و با چسبندگی سلول‌به‌سلول (Cell-Cell Adhesion) و مهاجرت سلولی در ارتباط است.

استفاده‌ی آزمایشگاهی از داساتینیب در سلول‌های سرطانی، منجر به فشردگی سلول‌ها به یکدیگر (Clump Together) و جلوگیری از مهاجرت آنها می‌شود.

در دیگر آزمایش‌ها نیز نتایج مشابهی در‌خصوص دیگر سرطان‌ها از‌جمله سرطان‌سینه به‌دست‌آمد که داساتینیب به‌جای از‌بین‌بردن پروتئین‌Fyn، مانع از فعالیت آن می‌شود و در سرطان‌پوست نیز داساتینیب تعداد و اندازه‌ی تومورها را در موشهایی که مبتلا به این سرطان بودند، کاهش‌داده است.

کارآزمایی‌های بالینی به‌منظور آزمایش بیشتر داساتینیب در بیماران مبتلا به سرطان‌های ملانوما، پروستات، پانکراس، آندومتر سرطان‌های‌رحم (Endometrial Cancer)، بافت همبند دستگاه‌گوارش (Gastrointestinal Stromal Cancer)، تخمدان، مولتیپل‌میلوما (منظور تکثیر بدخیم در پلاسماسل‌ها است که از یک کُلُنی منفرد ایجاد می‌شود)، لیمفوم‌هوچکینی و لوسمی حاد لنفوپلاستیک در راه است.

 

تعداد بازدید : 691

ثبت نظر

ارسال