شماره ۱۰۳۲

برنج و آرسنیک

شیوا همراز - کارشناس تغذیه

طی چاپ یک مقاله‌ی تفسیری درJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition، ارگان رسمی انجمن گاستروآنترولوژی هپاتولوژی و تغذیه‌ی اطفال اروپا(ESPGHAN) و انجمن گاستروآنترولوژی هپاتولوژی  و تغذیه‌ی اطفال آمریکای شمالی، آرسنیک غیرآلی در برنج و غذاهای برنج‌بنیان سبب ایجاد نگرانی‌هایی درمورد سلامت شیرخواران و اطفال خردسال شده است و از این‌رو به حداقل رساندن میزان تماس با برنج باید اقداماتی انجام شود.

طبق نظر کمیته‌ی تغذیه‌ی ESPGHAN، میزان آرسنیک غیرآلی فرآورده‌های غذایی که توسط کودکان مصرف می‌شود باید تحت‌نظر قرار‌گیرد. دراین مقاله توصیه شده‌است، نوشابه‌های برنج نباید در شیرخواران وکودکان خردسال مورد استفاده قرارگیرد.

آرسنیک غیرآلی مقام اول کارسینوژن‌ها را دارا است و تماس درازمدت با آن برسلامت انسان دارای آثار منفی است.

اما درحال‌حاضر، مقدار آرسنیک موجود در غذا در اتحادیه‌ی اروپا یا ایالات‌متحده از قوانین خاصی تبعیت نمی‌کند. هنوز میزان ایمن‌ آرسنیک شناسایی نشده‌است ولی هرنوع تماس با این عنصر سبب افزایش احتمال خطر برای سلامتی می‌شود.

میزان آرسنیک غیرآلی در برنج به‌نوع برنج و محل رشد آن بستگی دارد. غلظت آرسنیک در برنج بیشتر از سایر دانه‌ها است که به‌علت فیزیولوژی منحصر‌به‌فرد گیاه و به‌علت طریقه‌ی رشدش در شالیزارهای پراز آب است.

غلظت بالای آرسنیک غیرآلی که دربرنج و غذاهای برنج‌بنیان دیده می‌شود اساساً در لایه‌های سبوس ‌آن متمرکز است. بنابراین خطر مصرف فرآورده‌های تهیه شده از سبوس برنج مانند نوشابه‌های برنج نسبت به برنج خام یا برنج سفید بسیار بیشتر است.

درمورد تماس با آرسنیک برنج در شیرخواران و کودکان خردسال، نگرانی خاصی وجود دارد. به‌علت در دسترس‌بودن، ارزش تغذیه‌یی و پتانسیل آلرژنیک نسبتاً پایین، برنج یک منبع کربوهیدرات است که به‌طور گسترده ضمن از شیرگرفتن مورد استفاده است. افزون‌بر‌این، برنج و فرآورده‌های برنج مانند نشاسته، آرد و شربت نیز به‌طور شایع به غذاها و نوشابه‌های کودک افزوده می‌شود. همین امر در تماس بالای شیرخوار وکودک خردسال با آرسنیک غیر‌آلی سهیم است که میزان این تماس دو یا سه برابر بیشتر از بزرگسالان می‌شود.

داده‌هایی درمورد میزان آرسنیک در غذاها و نوشابه‌های شیرخواران وجود دارد ولی این داده‌ها محدود به فرمولاهای پروتئین بنیان برنج شیرخواران می‌باشند. به‌علت این نگرانی‌ها، کمیته‌ی تغذیه‌ی ‌ESPGHAN اصرار در تنظیم مقررات برای مقدار آرسنیک غیر‌آلی فرآورده‌های جیره‌ی‌غذایی مورد استفاده در شیرخوارانی و کودکان خردسال دارد. در توصیه‌ی این کمیته آمده است که فرمولاهای برنج‌بنیان برای شیرخوارانی که به شیرگاو آلرژی دارند یک گزینه است ولی مقدار آرسنیک این فرآورده‌ها را باید اعلام نمود و پزشکان و والدین باید این نکته را درنظر داشته باشند.

در غیر‌این‌صورت، این کمیته توصیه به پرهیز از مصرف نوشابه‌های برنج درشیرخواران و کودکان خردسال کرده است. این مصنفان پیشنهاد کرده‌اند تماس کودکان با آرسنیک برنج از‌طریق استفاده از وارد‌کردن انواع غلات در جیره‌ی‌غذایی مثل جودوسر، جو،گندم و ذرت به‌جای برنج محدود شود. درمناطقی از جهان که میزان مصرف برنج بسیار بالا است، انواع برنجی باید شناسایی شود که دارای کمترین مقدار آرسنیک باشد و برای غذای شیرخوار مورد استفاده قرار‌گیرد. این کمیته درخواست کرده‌است در‌مورد محتوای آرسنیک غیرآلی برنج و سایر اغذیه و تأثیر درازمدت آن بر سلامت پژوهش‌های بیشتر انجام شود و درنتیجه‌گیری اظهارداشته‌اند که این داده‌ها امکان ایجاد توصیه‌های مدرک بنیاد را درمورد تعداد قابل‌قبول آرسنیک درخوراکی‌های مختلف شیرخواران و کودکان فراهم می‌آورد.

 

تعداد بازدید : 875

ثبت نظر

ارسال