شماره ۱۰۲۵

مصرف صبحانه و کاهش دیابت کودکان

سپیده زرین کفش - ماما

مصرف صبحانه و کاهش دیابت کودکان

افراد بالغ که اضافه وزن دارند خیلی بیشتر از دیگران به بیماری دیابت مبتلا می‌شوند و از سن کودکی عادتهای غذایی ممکن‌است احتمال ابتلا به دیابت را افزایش یا کاهش دهد.
نتایج تحقیقاتی که توسط محققان انگلیسی انجام شده نشان می‌دهد کودکانی که صبح بعداز صرف صبحانه به مدرسه می‌روند در مقایسه باگروهی که اصلاً صبحانه صرف نمی‌کنند کمتر به دیابت مبتلا می‌شوند خصوصاً اگر صبحانه‌ی مصرفی حاوی فیبر بالایی باشد. دراین گروه کودکان میزان انسولین خون پایین و تأثیر هورمون کاهش‌دهنده‌ی قند‌خون بهتراست.
باید تحقیقات دیگری انجام شود تا نشان دهد آیا تغییر عادات مصرف صبحانه در کودکان باعث بهبود میزان قند خون آنان می‌شود یا خیر؟
بنابراین صرف یک صبحانه‌ی مرتب روزانه حاوی فیبر بالا
(cereales) ممکن‌است احتمال ابتلای این افراد به دیابت را کاهش دهد.
نتایج بررسی محققان انگلیسی روی 4116 دانش‌آموز انگلیسی بین سنین  9تا10سال نشان می‌دهد از هر 4 کودک 1نفر صبحانه نمی‌خورد و درمقایسه با بچه‌های دیگر درصد انسولین خون این کودکان 26تا27٪ بیشتر بود. چون مقاومت سلولها در بـرابر انسولین و درصد انسولین درازمدت کمی بالاتر از گروه دیگر بود. مـقاومـت سلولی در برابر انسـولین نـشان مـی‌دهد که ذخائر قند کبد و سلولهای چربی چـگونه در بـرابـر انسولین‌ مقـاومت می‌کنند تا نتواند قند خون را در بـدن تنظیم کند.

تعداد بازدید : 753

ثبت نظر

ارسال